Läs senare

Därför ska även män byta blöjor

DilemmatHar du ett problem som du brottas med eller en fråga du vill ha svar på? Här kan du få råd av våra experter. Du kan vara anonym. Mejla oss på forskolan@lararforbundet.se

26 nov 2018
Foto: Istock

Fråga: Hur ska jag förhålla mig till att föräldrar har framfört önskemål att de inte vill att jag, för att jag är manlig förskollärare, ska byta blöja på deras barn?

/Martin

Svar: Som förskollärare ansvarar du för den undervisning som bedrivs och den reviderade läroplanen betonar att omsorg, utveckling och lärande hänger ihop.  All ordinarie pedagogisk personal för­väntas utföra de uppgifter som ligger inom ramen för yrkesrollen oberoende av kön.

Om någon utsätts för obefogad misstro är det viktigt att de inblandade ges det stöd som behövs, särskilt den som utsatts. Att mötas av misstro på grund av ens kön kan upplevas som kränkande. Det är viktigt att förskolechefen hjälper till att hantera det. Därför behöver ni i arbetslaget, tillsammans med ledningen, komma fram till hur ni ska bemöta vårdnadshavaren.

Det är också viktigt att förskolan arbetar med vårdnadshavares trygghet så att man inte skuldbelägger dem som ställer orimliga krav. Bjud in, förklara och visa hur ni arbetar. Använd humor och glädje för att mötas kring barnet. Jag tror att det ger ett långsiktigt förtroende.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin