Läs senare

De får årets Ulla-Britta Bruun-stipendium

vinnareÅrets vinnare av Ulla-Britta Bruuns stipendium är Erica Strand och Lise-Lott Fjell. Deras mål med projektet Children’s Planet är att ge barn förutsättningar till en bra framtid.

28 okt 2016
De får årets Ulla-Britta Bruun-stipendium
Lise-Lott Fjell och Erica Strand tar emot Ulla-Britta Bruuns stipendium. Med Johanna Jaara Åstrand.

När Förskolan ringer upp Erica Strand och Lise-Lott Fjell är det två glada stipendiater som svarar.

– För min del är det en dröm som gått i uppfyllelse, att få förmånen att sätta ihop sina tankar i en bok, säger Lise-Lott Fjell.

Lise-Lott Fjell och Erika Strand jobbar vardera femton procent som naturvetenskap- och teknikutvecklare i Uddevalla kommun. Tjänsterna utlystes för knappt tre år sedan som en del av Skolverkets satsning på just de ämnena.

Sedan de tillträdde har de bland annat tagit fram en övergripande plan för hur Uddevallas tjugofem kommunala förskolor ska arbeta med naturvetenskap och teknik. Varje förskola har också en egen plan för hur de ska närma sig ämnena. Nu vill de dela med sig av erfarenheterna de samlat på sig under arbetets gång.

– Vi såg en enorm glädje i det här när vi började och tog det till oss. Men det har varit utmanande och ibland svårbegripligt, berättar Erica Strand.

När de började sitt arbete utgick de från teknik och naturvetenskap men det tog inte lång tid förrän de kom in på hållbar utveckling. De började tänka på framtiden, att det är barnens planet och de ville sätta ett framtidsfokus på det arbete som görs i dag.

Därför började de fundera på hur barnen ska få självförtroende och förutsättningar att fatta bra beslut och göra bra val i livet. Och så kom projektet Children’s Planet till.

– Vi vill förmedla tanken och känslan för vad som har med hållbar utveckling att göra.

Hur ger vi barn rätt förutsättningar till en bra framtid? säger Lise-Lott Fjell.

Erica Strand fortsätter:

– Förskolan lägger grunden för resten av livet. I de här åldrarna tar barnen till sig information fort och vi bygger basen för alla ämnen, även hållbar utveckling. Barnen ska få börja med det redan i förskolan, men på sin nivå. Det kan handla om att förmedla en känsla för naturen. Man trampar till exempel inte på en daggmask.

Utgångspunkten i Children’s Planet är barnens egna perspektiv, deras intressen, motivation och drivkraft. För att fånga detta har Erica Strand och Lise-Lott Fjell riktat ljuset mot pedagogens förhållningssätt och barnets perspektiv.

Grunden är en närvarande pedagog med förmåga att lyssna och som är nyfiken och kan upptäcka nya saker tillsammans med barnen. På det viset utvecklas både vuxna och barns kunskap.

– Det krävs att du verkligen har förmågan och tar dig tid att känna in vad barnet menar. Är du en närvarande, nyfiken pedagog som försöker förstå barnets syfte med aktiviteten så kan du spinna vidare på små stunder i vardagen och upptäcka ihop med barnen, säger Erica Strand.

Samtidigt finns utmaningar i vardagen. Vi ser dem inte alltid men barnen har ofta ett mål och syfte med vad de gör.

– Tar du dig tid så hittar man lätt möjligheter och får syn på vad barnet vill veta mer om, säger Lise-Lott Fjell.

Som exempel nämner hon en situation från sin egen avdelning. Ett barn började dra fram en stol, men den satt fast i bordet, varpå barnet fick jobba för att få loss den. Hon undrade vad som pågick och upptäckte sedan att barnets nalle hamnat ovanpå ett skåp och barnet ville hämta den.

– Det var en enkel vardaglig händelse, men barnet hade ett bestämt mål och en drivkraft att lösa ett problem. Genom att vara aktiv i den stunden kunde jag fånga detta, säger hon.

För att kunna spinna vidare på barnens intressen krävs en viss ämneskunskap. Men det gäller också att inte men också att inte gå in och göra åt barnet.

De ska få möjlighet att prova och sedan utmanas vidare med hjälp av pedagogen. Och det är där boken kommer in. Tanken är att koppla erfarenheterna från arbetet med Children’s Planet till en vetenskaplig grund och studera barns lärprocesser. Förhoppningen är att boken ska bidra till ökad kompetens och handlingsberedskap, i vardagen.

– Vi vill vara med och skapa en förskolevärld där man kan förändra och utveckla verksamheten. Vad händer när många ute på våra förskolor fokuserar på samma sak? Vilka möjligheter har vi att påverka och skapa en samsyn med både barn, personal och föräldrar? frågar Lise-Lott Fjell.

Fakta: Ulla-Britta Bruunstipendium

Ulla-Britta Bruuns stipendium delas ut av Ulla-Britta Bruuns minnesfond. Tidningen Förskolan och Lärarförbundet är ansvariga för administrationen av priset. Ulla-Britta Bruun (1924-1985) var pedagogkonsult och redaktör i Tidningen Förskolan på 60-talet.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin