Ingår i temat
Rörelse
Läs senare

De spelar på rörelse

RörelseHoppa på ett ben runt eken eller spring tre varv runt tallen. Det är uppdrag som får barnen på Fyrklövern att röra sig lite extra.

av Annika Dzedina
14 jan 2019
14 jan 2019
Med hjälp av en tärning och surfplatta kan man enkelt röra sig i skogen.

Ett par gånger i veckan går barnen på avdelningen Stjärnorna på Fyrklövern i Stockholm till skogen. Där ger de varandra rörelseuppdrag med hjälp av filmer som de har spelat in på förskolan. Filmerna görs om till QR-koder, som sätts fast på en stor tärning som de har med sig till skogen. Tärningen har de tillverkat själva av kartong och papper.

– Vi skannar QR-koderna med vår Ipad och då spelas filmerna upp. I filmerna ger barnen varandra uppdrag, som ”spring tre varv runt granen”, eller ”hoppa på ett ben runt en ek”, berättar förskolläraren Betty Angeles.

Det här är ett bra sätt att få in rörelse i vardagen, tycker hon, och det bästa är att barnen hela tiden utmanar varandra att göra svårare saker.

– I början var det mycket att de skulle gå och hämta saker, som att hämta ett gult löv. Nu är uppdragen tuffare: springa tre gånger fram och tillbaka till stora stenen, hoppa fem varv runt tallen, säger Betty Angeles.

Barnen jobbar två och två. Ett barn följer instruktionen i filmen och det andra barnet dokumenterar sin kompis med hjälp av surfplattan. Uppdragen i filmerna byts ut då och då utifrån barnens önskemål och intressen.

Förutom att röra sig, tränar barnen också språk, kommunikation, matematik, naturvetenskap och turtagning. QR-kod­erna och filmerna är också bra eftersom de ger tydliga instruktioner, tycker Betty Angeles. Visst var det lite svårt med tekniken i början, men nu, efter ungefär två år, har personalen fått kläm på hur man både spelar in film och gör QR-koder.

– Man kan tro att det är passiviserande med digitalisering, men det beror på hur man använder verktygen. Vi har en sur­fplatta på varje avdelning, men låter barnen producera med hjälp av dem, inte konsumera.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin