Läs senare

De vill ha fler nyanlända i förskolan

27 nov 2016

I Rinkeby finns sedan årsskiftet en introduktionsförskola dit nyanlända föräldrar och barn kan komma tillsammans – en slags kombination av öppen förskola, förskola och vuxenutbildning. De vuxna får lära sig svenska på plats, samtidigt som de får inblick i och därmed en annan förståelse för vad för­skolan är. På sikt är förhoppningen att en större andel av de nyanlända barnen ska gå i förskola och i förlängningen även klara skolan bättre. Stockholm stad planerar att öppna ytterligare introduktionsförskolor i andra områden nästa år.
Källa: Dagens Nyheter

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin