Ingår i temat
Fokus på de yngsta
Läs senare

De yngsta kommer i kläm

12 apr 2015

I vår förskola har vi både haft åldersblandade grupper och åldershomogena. När vi haft åldersblandade har vi alltid delat upp dem efter ålder vissa tider under dagen och det har fungerat utmärkt. Jag tror alla barn oavsett ålder har behov av att vidga sina vyer och utmanas och det tror jag alltid görs bäst i smågrupper.

Tvärtemot dig har jag erfarenhet av att de yngsta ofta kommer i kläm i åldersblandade grupper då det satsas mer på de äldre barnen och de yngre bara får ”hänga med”. Jag tycker det är mycket viktigt att dela in barnen i smågrupper ofta och gärna efter ålder. Då är det lättare att se och lyssna på varje barn och arbeta med projekt. Det behöver alla barn i förskolan – både äldre och yngre barn!

Alla artiklar i temat Fokus på de yngsta (27)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin