Läs senare

”Den goda relationen uppstår ofta automatiskt”

22 okt 2019
Foto: Marie Ekman

Hallå där, Jenny Jakobsson Lundin! Du är förskolepsykolog och författare. Vad handlar din nya bok om?

– Om hur det goda samspelet mellan barn och pedagoger påverkar barns utveckling, lärande och hälsa. Och om hur man kan arbeta med de barn i förskolan som man inte riktigt knäcker relationskoden till. Den goda relationen uppstår ofta alldeles automatiskt, det är inte så lätt att sätta fingret på vad det är som gör att det blir bra, men ibland stöter man på barn eller barngrupper där samspelet inte flyter så smidigt som man skulle önska och då kan psykologiska infallsvinklar ge stöd i arbetet och vägledning i hur man vänder situationen.

Vilken nytta hoppas du att förskollärarna ska få av din bok?

– Jag hoppas att de får med sig ett och annat praktiskt knep för hur man kan bygga tillitsfulla rela­tioner med barn som är lite svårare att förstå sig på men framför allt att man ska känna inspiration och bli nyfiken på de här barnen. Att man efter att ha läst boken känner sig peppad att prova olika sätt att utveckla relationen till barnen eller gruppen och använda den kunskap och erfarenhet man redan har som pedagog med inspiration i ny teori.

Samspelets psykologi i förskolan

Jenny Jakobsson Lundin

[Lärarförlaget]

Vad är ditt bästa råd till förskollärare när det gäller de barn som har det allra jobbigast i förskolan?

– Ge inte upp! Man måste trampa stigen många gånger för att den så småningom ska bli en motorväg. Även om det inte känns så bra när man kämpar på kan det vara värt att hålla i bakhuvudet att det är dessa barn som behöver dig som allra mest och som du kanske kommer att göra störst skillnad för i livet. Relationer som skaver tar enormt på krafterna så se till att vara i balans när du försöker hantera en konflikt eller en knepig situation. Sök stöd hos kollegorna, stötta och uppmuntra varandra.

Ett kapitel heter En känslokompetent organisation. Vad menas med det?

– En organisation som tar höjd för att det här med relationer tar på krafterna och organiserar sig på ett sådant vis att man kan återhämta sig. En känslokompetent organisation värderar de relationella aspekterna av verksamheten högt och tar hänsyn till det faktum att arbetslag behöver tid på sig att utvecklas och är en investering som chefer behöver värna.

Vad är din drivkraft i jobbet?

– Förskolan är en fantastisk arena för en psykolog att arbeta på. Jag tycker att där oftast finns en frisk och positiv syn på barnet, även om det har det svårt eller ter sig annor­lunda på något sätt. Det gör att det ofta går att tänka kreativt tillsammans med förskolans personal och att situationen oftast löser sig på ett bra sätt. Det gör förskolan till en befriande plats att vara på.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin