Läs senare

Det här betyder GDPR för ditt jobb

GDPRVad får man egentligen göra på en förskola när GDPR har blivit verklighet? Vi ställde frågan till Johanna Karlén på Sveriges Kommuner och Landsting.

26 mar 2018

Vid sidan om skolornas gemensamma system använder många förskollärare Word och Excel i sina datorer. Är det tillåtet att ha egna adresslistor till eleverna här?

– I princip skulle jag säga att svaret är ja, men det beror på innehållet i adresslistorna och vilka riktlinjer kommunen har i frågan. Den här hanteringen ska finnas med i den registerförteckning som ska tas fram centralt, eftersom det handlar om en digital hantering.

Foto: Pixabay

Får man även lägga in uppgifter om vem som exempelvis äter vegetariskt eller inte ska ha fläskkött?

– Det kan vara både nödvändigt och relevant för de som lagar och serverar maten att ha koll på detta, så svaret är i princip ”ja, den sortens uppgifter får man lägga in”. Sen behöver man göra en bedömning kring vilken sorts personuppgifter det är och om de är känsliga eller inte. Om kommunen till exempel gör bedömningen att det här är känsliga personuppgifter kräver det en viss säkerhet kring den tjänst man lagrar informationen i.

I förskolevärlden har man ju ofta ”blöjbytarlistor”. Får man ha sådana i digital form?

– Även här handlar det om att tala om vilka personupp­gifter man hanterar, var man gör det och varför – och det ska då finnas med i registerförteckningen.

Är det tillåtet att ha bilder vid barnens namn i hallen?

– Här kan jag tänka mig att det behövs ett samtycke från vårdnadshavarna, men annars är det okej. Samtycke innebär att den vars personuppgifter hanteras godkänner behandlingen – och ett fotografi är ju en personuppgift.

Får förskollärare ta digitala bilder på barnen – och är det tillåtet att dela dem via skolans sajt eller Facebook?

– Det ska alltid göras en bedömning av ändamålet med behandlingen av personuppgifter, vilket ska finnas med i registerförteckningen. För att ha fotografier på förskolans/skolans hemsida eller Facebook behövs samtycke.

Läs mer:

Datainspektionens checklista för personuppgifter i skolan med mera.
datainspektionen.se/skolor

Myndighetens specialsida om GDPR. datainspekt­ionen.se/dataskydds­reformen

SKL:s GDPR-sajt: bit.ly/SKL-skola-GDPR

Skolverkets följer frågan på sin blogg. omvarld.blogg.skolverket.se

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin