Läs senare

Det som driver oss framåt

10 Nov 2010

Hur ser kompetensen och utbildningsnivån ut i våra förskolor? Svar: Det är olika. Väldigt olika till och med. Lärarnas Tidnings granskning visar att en kommun kan ha en personalstyrka i förskolan där 94 procent är utbildade förskollärare, men siffran kan också vara så låg som 29 procent.

Dels beror det på vad kommunen har valt att satsa på, dels beror det på hur lätt eller svårt det är att rekrytera förskollärare. I Stockholm är det till exempel supersvårt. Dessutom inträder ett slags moment 22 på många håll: om en förskola helt saknar förskollärare blir det ännu svårare att rekrytera – de som kan välja söker sig helst till arbetsplatser där det finns lärarkollegor.

Det ska bli spännande att se hur arbetsgivarna klarar att möta kraven i och med nya skollagen och den ändrade läroplanen, som börjar gälla första juli nästa år. Då måste det finnas en utbildad förskollärare som ansvarar för undervisningen. Frågan är förstås hur lagen kommer att tolkas. De närmaste åren beräknas att ungefär 1000 nya förskollärare fattas per år. Därför kommer det säkert att bli tufft på sina håll att leva upp till det som jag tycker är den rimliga tolkningen av lagen, nämligen en förskollärare per barngrupp.

För några år sedan hade Förskolan ett temanummer om karriär. Då låg fokus på människor som använde sin förskollärarkompetens men gick vidare till ett annat sorts jobb. I det här numrets tema har vi i stället fokuserat på kompetens och utveckling fast man jobbar kvar i förskolan.

Möt Inger Landén som har pluggat förskolelyftet och fått en helt annan syn på matematik. Följ med till Malmö högskolas introduktionsdagar för ett gäng förskollärare som ligger i startgroparna för att sätta igång att forska. Läs om förskolan Viljan i Kungälv vars litteraturgrupp har startat ett bokprojekt som har lett till nya tankar. Ta del av professor Hans-Åke Scherps tips om bästa sättet att utveckla den egna förskolans verksamhet. Och låt dig inspireras av coachen Jana Söderberg som påminner om att utveckling också kan vara att stanna upp och fundera över sina egna drivkrafter – drivkrafter som kanske finns utanför själva jobbet.

Förresten: Man skulle ju önska att löner sattes efter kompetens. Men så är det ju inte riktigt tyvärr. Åtminstone inte i yrken med stor andel kvinnor. Nej, för att återgå till granskningen av lärartätheten i kommunerna – den visar också att bästa sättet att få högre lön är att jobba i en kommun där det är brist på förskollärare, och snabbaste sättet att få upp lönen är att byta jobb. Kanske dags att du skriver en ansökan?

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin