Läs senare

Duschar barnen i ord

Så gjorde viMaria Gudmundsson på Östra Lyckans förskola i Halmstad ville få till läs­stunder även ute på gården.
Bakom ett draperi med skogsmotiv har hennes vision blivit verklighet.

av Erik Ignerus
14 jan 2019
14 jan 2019
Foto: Östra lyckans förskola

1 Växlar med årstiden

Ett vanligt duschdraperi, som också gett språkduschen dess namn, ger en fin avskärmning från resten av gården och skapar en trygg utomhusplats för läsning. Draperiet byts ut efter årstid. Förra vintern använde de ett draperi med en snögubbe på.

2 Böcker uppåt väggarna

Språkduschen inryms i ett outnyttjat vagnsförråd. Idén kom i samband med att förskolan jobbade med Läslyftet och ville hitta en plats för läsning även utomhus. Förskolan hyr lokal­erna och har fått hjälp av en vaktmästare att sätta upp några skruvar för att kunna hänga upp böcker på väggen. Böckerna byts ut allt eftersom och lamineras för att de inte ska gå sönder.

1: växlar med årstiden. Foto: Östra lyckans förskola
2: böcker uppåt väggarna. Foto: Östra lyckans förskola
3: enkelt att plocka ihop. Foto: Östra lyckans förskola
4: grönt är skönt. Foto: Östra lyckans förskola

3 Enkelt att plocka ihop

Med hänsyn till brandrisk och förstörelse får inte språkduschen vara permanent. Varje gång den ska användas måste alltså allting plockas fram. Därför är det viktigt att inredningen, som består av bord, stolar, böcker och en björkgren, är enkel att flytta. Det tar ungefär tio minuter att göra i ordning duschen. Oftast blir det på torsdagar, då förskolan har hela utedagar, som språk­duschen plockas fram.

4 Grönt är skönt

Personalen placerar ut konstgräsmattor på marken för att barnen ska kunna sitta ner utan att bli smutsiga eller kalla. Under vintern kör de in pulkor i duschen som barnen kan sitta i och läsa. Barnen gillar duschen, och den är en bra pats för möten mellan yngre och äldre barn.

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin