Läs senare

Efterlyses: minnen av Gertrud Schyl-Bjurman

InsäntMinnen av Gertrud Schyl-Bjurman efterlyses inför ny bok om henne.

10 okt 2017

1968–73 var Gertrud Schyl-Bjurman sekreterare för barnstugeutredningen. Hon är en central gestalt i utveckling och formulering av förskolans och förskolepedagogikens innehåll och mål. Dialogpedagogik, verkstadsbarnträdgård och barnet alltid i centrum är hennes ledord. Gertrud var prefekt för förskollärarutbildningen i Stockholm 77–82 och lektor för lärarutbildningen 85–86. Hon var mellan 1948–1961 konsulent för barnomsorgen i Sundbyberg.

Jag gör för närvarande djupintervjuer med Gertrud om hennes långa liv i förskolans tjänst. Mitt syfte är att skriva en bok om henne och om förskolans utveckling i Sverige.

Jag skulle vilja komma i kontakt med personer som har haft Gertrud som lärare, föredragshållare, chef, arbetskamrat etc.

Gertrud är nu 96 år och fortfarande intresserad av vad som händer i branschen. Hon läser tidningen Förskolan med stor behållning!

Om du har några minnen, det behöver inte vara stora saker, så mejla mig eller ring: ksjoborg[at]hotmail.com, tel 070 726 51 34

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin