Ingår i temat
Plats för djuren
Läs senare

Elisabeth Ämting: Mjukisdjuren också viktiga

19 mar 2013

Barn och djur och dess inverkan på varandra är ett väldigt roligt och intressant ämne. Så mycket forskning som handlar om det har jag inte läst men de flesta som arbetar med människor menar att djur och natur är något som påverkar oss på ett positivt sätt.

Vi vet också av lång erfarenhet att sällskapsdjur får oss att må bra. Ibland har man till och med hört talas om förslag om att det skulle finnas ”djur på recept”.

Liksom känslan av att man blir mera avstressad känner sig gladare och friskare när man vistas nära natur och växtlighet så verkar vi påverkas på liknande sätt av djur.

I förskolan arbetar vi ständigt med barnens empatiska förmåga och försöker hitta nya vägar till att stärka den. Det finns olika sätt att använda djur i värdegrundsarbetet.

På förskolan Djur och skur som ligger vid djurparken Nordens ark har man upptäckt att det finns många fördelar att arbeta nära djurparken och alla djuren.

Det blir lättare och mera naturligt att barnen får ta del av biologisk mångfald, hållbar utveckling och att barnen naturligt i vardagen blir medvetna om livscykeln och även sina sociala förmågor. På förskolan har man även en ambition att utveckla verksamheten genom att lära mera av djurskötarnas arbete. Man integrerar olika ämnen som matematik och olika språkliga begrepp i mötet med de olika djuren.

Djur och natur innebär också att upplevelserna blir konkreta och det innebär i sin tur att barnen får många bestående minnen. Vi får inte glömma bort att en stor del av våra kunskaper hämtar vi ute i verkligheten.

Det är fantastiskt att förskolan verkligen använder alla de möjligheter och förutsättningar som de har runt omkring sig. Vi som arbetar i förskolan skulle nog ta för vana att titta närmare på vad vi har i vår omgivning och använda oss av det.

Jag funderar också på om det skulle fungera med låtsasdjur i brist på andra djur.

Vi vet att gosedjur ofta betyder mycket för barnen och att de flesta har något gosedjur. På vår förskola leker barnen nästan alltid med ”mjukisdjuren” som vi kallar dem. Vi har valt att ha djur som finns i vår svenska natur och speciellt då norrländska djur eftersom vi bor i Norrland. Ibland får djuren vara ute. I förra veckan var ”renarna” och ”lodjuren” ute. Inte björnen förstås för den sover ju i sitt ide fortfarande. När de kommer in får de sitta i torkskåpet. Vi matar även småfåglar och har köpt mjukisfåglar. Det är talgoxe, domherre, hackspett, blåmes och bofink. Barnen gillar verkligen både fåglarna och skogens djur och leker och sköter om djuren på bästa sätt. I vår kommer vi att sätta upp en holk med webbkamera så vi får följa den svartvita flugsnapparens bobygge och äggläggning och förhoppningsvis se små ungar också innan det blir dags för semester. Att medvetet använda djur i värdegrundsarbete är nog inte en så ovanlig metod i våra förskolor.

Malte Lindstams uppsatsarbete om djurens rätt och djuretik är mycket intressant. Syftet var att tolka hur förskollärarna ser på läroplanens beskrivning av att sträva efter att barn utvecklar ”respekt för allt levande”. Här känns det viktigt att vi som arbetar i förskolan verkligen går på djupet och funderar över de här frågorna. Vi svänger oss ofta med just uttrycket ”att ha respekt för allt levande” men menar vi då att ha respekt för naturen i stort eller respekt för djur som individer? Malte Lindstam menar att barnen oftare än vi vuxna tar initiativ till etiska frågor. Det tål att funderas på.

Det slår mig också att vi i Sverige oftast har en positiv inställning till djur. Vi behöver exempelvis inte vara rädda för rovdjur eller att bli smittade av farliga sjukdomar genom djuren och det ökar också förutsättningarna för att det ska bli en positiv erfarenhet för barnen i mötet med djur. Men frågan är hur bemöter vi barn och familjer som kommer från andra länder där man har andra erfarenheter av djur?

Vi kan nog alla vara överens om att djuren är en av alla de nycklar som kan öppna dörrar till lärande och samspel i olika sammanhang i förskolan.

Alla artiklar i temat Plats för djuren (8)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin