Läs senare

En katt som går mot strömmen

20 Jan 2013

Alla pratar om att något måste göras åt de stora barngrupperna på förskolorna. Men det händer inte så mycket på den fronten. Visst finns det en vilja att minska dem – men alla garderar sig mot något. Kommunen menar väl men vill helst ta det säkra före det osäkra – ta in så många barn som möjligt så att närhetsprincipen får den absoluta prioriteringen. I alla fall sänder kommunen sådana signaler när det byggs så många stora förskolor nära varandra.

Föräldrarna menar väl men de måste orka med vardagsrutinerna och att åka långt för att barnet ska hamna i en mindre grupp på en liten förskola blir för svårt för dem. Pedagogerna och övriga anställda menar väl men att tänka sig att arbeta på en liten förskola där ovissheten att kunna vara kvar hänger över dem som ett damoklessvärd så blir det svårt.

Förskolan Lille katt i Roslags Näsby är en liten förskola som försöker överleva bland de stora jättarna. Den har funnits i snart tjugo år och lilla katten har börjat jama mot strömmen för att överleva. Självklart att barn har rätt till fina nya lokaler, även om de gamla har en viss charm och många gånger fyller samma funktion. Det handlar inte om det! Det handlar om valmöjlighet som i sin tur blir påverkad av de signaler som sänds ut.

Introducera två nya ord i läroplanen som är viktiga för att ett välfungerande samspel ska äga rum: Liten och familjär.

I en sådan atmosfär skapas inte missanpassade människor. Visst är det en fråga om att överleva för Lille katt när så många välfungerande förskolor har öppnat sin famn för alla sorters barn.

Men frågan är ändå om vi har tänkt tillräckligt noga på alla dessa barn som på ett eller annat sätt lämnas utanför en liten, familjär förskola där att beröra varje barn ligger så nära till hands och ingen glöms bort.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin