Ingår i temat
Naturen bortom gården
Läs senare

En smak av havet

Förskolan Sjöstjärnan på Resö har Kosterfjorden som granne. I viken Oljeskär utforskar barnen havsmiljön
med alla sina sinnen och gör ibland oväntade upptäckter.

16 mar 2010

Hur hörs havet? frågar förskolläraren Ulrika Bogren.
– Plupp, plupp. Ungefär som när båtar guppar vid bryggan, säger Oscar.

Lise har hittat ett stort vitt snäckskal i sanden. Hon lägger det tätt intill örat.
– Det susar som i havet, berättar Lise och skickar snäckan vidare till Frida som också vill lyssna.

De använder olika sinnen för att beskriva havet. Hur smakar havet? Hur ser det ut? Hur känns det? Barnen sitter på en klippa och Ulrika Bogren håller upp bilder som symboliserar de olika sinnena. De pratar om sina upplevelser och gör övningar. Vera doppar sitt finger i en mugg med havsvatten och smakar på några droppar. Hon tycker att havet smakar gott. Och salt.

– Havet är kallt och mjukt, säger Vera när hon fått av sig strumporna och går barfota i den grunda viken.
 
Förskolan Sjöstjärnan på Resö har havet som tema under hösten och våren. Varje måndag förmiddag oavsett väder packar de ner vattenkikare, krabbmeten och artbestämningsböcker med bilder på snäckor och havsdjur i barnvagnarna. De följer en slingrig stig genom skogen ner till någon av stränd-erna på ön. Även de minsta barnen klarar av att gå själva på skogsstigen.

– Vi vill att barnen ska lära sig mer om miljön som de lever i och tycka om att vara vid havet, säger Ulrika Bogren.
Hon och kollegorna Ann-Louise Andersson som går distansutbildning till förskollärare och barnskötaren Anni Gustafsson, turas om att förbereda förmiddagsaktiviteterna vid stranden.

– Vi vill inte planera upp tiden allt för hårt. Det allra viktigaste är att låta barnen själva få utforska miljön och belysa deras upptäckter, säger Ulrika Bogren samtidigt som Oscar drar fram en jättestor spik under den gamla sjöboden i Oljeskär.

Han provar att slå ner den i berget, men upptäcker snart att det inte går. Det bara klirrar högt. Barnen och de vuxna försöker komma på vad spiken kan ha använts till. Anni Gustafsson vet svaret, hon har bott på Resö i hela sitt liv. Det är en spik som förr i tiden kilades ner i klipporna för att kunna förtöja båtar.

Sarah 2 år, står med havsvatten upp till stövelkanten och kikar ner i en orange vattenkikare. Genom ett stort förstoringsglas kan hon se snäckor och tång som finns vid havsbotten. Hon vill inte släppa greppet om vattenkikaren när Joakim som är 5 år, vill visa henne ”hur man gör”.

– Det finns många fördelar med att ha blandade åldrar i gruppen. De små lär sig av de större, ibland svårare saker än vad de egentligen borde klara av, se bara på Sarah som testar vattenkikaren, säger Ulrika Bogren.
Barnen får mycket tid till att utforska stranden på egen hand.

– Jag tror att lek och egna upptäckter är de viktigaste sätten för barnen att lära sig nya saker på. Pedagogiken är hela tiden närvarande i det vi gör. På stranden lär sig barnen till exempel grundläggande matematik genom att räkna musselskal, de provar hur de kan bygga och konstruera med vrakveden så att vrakpinnarna står stadigt i marken eller lär sig hur vattnets ytspänning känns genom att lägga handen på vattnet.
 
Under förmiddagen går Ulrika Bogren omkring med kameran i handen och fotograferar barnens upptäckter och aktiviteter på stranden.
– Vi dokumenterar för att minnas och kunna använda erfarenheterna senare. Vi pratar, ritar och sjunger om havet även när vi inte är här på stranden.

Senare i vår ska barnen troligtvis få följa med en av föräldrarna som är fiskare ut på Kosterfjorden med fiskebåt och titta på sälar. Det kan också bli ett besök på grannön Tjärnö, där finns det en marinbiologisk fältstation som tar emot förskolor på studiebesök. På Tjärnö finns bland annat ett stort klappakvarium med olika havsdjur som sjögurkor, sjöstjärnor och kräftdjur som barnen kan ta upp och känna på. Det finns också möjligheter att se film och bilder på de ovanliga djuren som lever i mörker över hundra meter ner i Kosterfjorden utanför Resö. En mamma till ett av förskolebarnen arbetar som marinbiolog på Tjärnö och hon kan berätta för barnen om djuren och växt-erna i havet.

– Vårt största problem är att vi har svårt att ta oss från Resö eftersom bussförbindelserna från ön är dåliga. Föräldrarna måste ställa upp och köra om vi ska göra längre utflykter. Havet och skogen är därför extra viktiga för oss och vi försöker använda närmiljön så mycket som möjligt i vår pedagogik. Men det händer att föräldrar inte förstår att pedagogiken tillämpas även under skogsutflykter eller strandaktiviteter.

– Jag får ofta frågan när vi ska ha pedagogisk verksamhet för barnen. Det är som att barnens tillägnande av kunskap i samband med lek och naturutflykter inte riktigt räknas.
 
Efter en fruktstund
framför sjöboden, får alla barnen i uppdrag att leta efter saker på stranden som de kan bygga något gemensamt av. De återvänder med krabbklor, musselskal, vrakved, tomma plastflaskor, trassliga nät och utslitna fångsthåvar. Men de gör även oväntade fynd. Lise kommer skuttande med en stor herrsko i handen. Jacob tror att det är ett monster som har tappat sin sko. Barnen ska tillsammans bestämma vad de ska bygga. Valet står mellan slott eller monster. De enas om att bygga ett monster. Han får namnet Strandbert.

– Kom ihåg hur strandmonstret ser ut! Ni ska rita och berätta om honom när vi är tillbaka på förskolan, säger Ann-Louise Andersson innan de städar bort konstverket ur sanden.

En halvtimme före lunch är det dags för den sista aktiviteten – krabbfiske från träbryggan. Anni Gustafsson vadar i det grunda vattnet och letar efter musslor till krabbfiskarna. Frida hjälper henne. De andra barnen ligger på mage på bryggan och väntar koncentrerat på att krabborna ska lockas av betet på deras krabbmeten. Fisket är en populär aktivitet.

– Trots att alla barnen bor på ön och är vana vid miljön lockar stranden och havet jättemycket. De tröttnar inte på att komma hit, trots att de ibland blir blöta och det kan blåsa kallt, säger Ulrika Bogren.

– Här får de utlopp för upptäckarglädjen.

FAKTA

Förskolan Sjöstjärnan ligger på Resö, en ö med broförbindelse cirka 2 mil söder om Strömstad.
Förskolan har en syskonavdelning med 18 barn i åldern 2–5 år. I samma byggnad finns friskolan Sjöstjärneskolan för elever i årskurserna F–6. Förskolan och skolan har ett nära samarbete och undervisningen följer ofta samma teman.
Sjöstjärnan drivs av Resö föräldrakoop-erativ. Personalen, två förskollärare och två barnskötare, är anställda och ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Föräldrarna utför städning och underhåll av fastigheten. Föräldrarna turas också om att göra personalinsatser tre timmar per vecka.

Förskolan Sjöstjärnans tips på strandaktiviteter:

  • Bygg ett gemensamt konstverk av saker som ni kan hitta vid stranden.
  • Använd olika sinnen för att beskriva havet och stranden. Visa bilder för att tydliggöra för barnen vilka sinnen som används. Ställ frågor som hjälp: hur låter havet? hur smakar havet? hur känns havet? hur ser havet ut?
  • Praktisk matematik genom att räkna antal, väga och jämföra saker som man finner på stranden.
  • Vattenlek: ös och häll upp vatten.
  • Gräv och konstruera sandslott.
  • Meta krabbor eller småfisk.
  • Titta i vattenkikare.
  • Stranden är ett bra område för lekar, till exempel ”Kom alla mina kycklingar” – byt ut kycklingarna mot krabbor så att det passar in i temat.

Alla artiklar i temat Naturen bortom gården (6)

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin