Läs senare

Estetik som en röd tråd

22 okt 2018
Konst, kultur och kreativitet kan ge verksamheten ny glöd.

Att ge form åt förskolans innehåll

Hege Hansson

[Lärarförlaget]

”Ingenting kommer av ingenting och allt hänger samman med allt” var en av intentionerna för det förskoleår och den aktionsforskning som Hege Hansson berättar om i sin bok Att ge form åt förskolans innehåll. Författaren är högskole­lektor vid Høgskolen i Sørøst i Norge och undervisar i kunskapsområdet Konst, kultur och kreativitet och ämnesområdet Lek, drama och teater. Hon har lång erfarenhet av att utbilda blivande förskollärare och har även forskat om förskolans rum och material.

I boken som berör rum, material, form, iscensättning och förbindelse, får vi många spännande exempel från den kommunala förskola på Østlandet i Norge där författaren arbetade som utvecklingsledare tillsammans med en förskollärare. Författaren knyter ihop praktik, forskning och teori och man får många perspektiv på hur man kan använda det estetiska språket och låta de estetiska intrycksoch uttryckssätten ”blåsa liv i förskolans innehåll och arbetssätt”. Estetiken skapar en helhetssyn där intellekt, känslor och sinnen är lika viktiga.

Budskapet känns högaktuellt med en ny läroplan på väg, där både undervisnings- och utbildningsbegreppet finns med, men även skrivningar om fantasi och föreställningsförmåga. Författaren beskriver att utmaningen är att göra förskolan ”intressant, oförglömlig, intensiv, komplex, fylld med upplevelser, impulser, intryck, ut­maningar, provokationer och störningar”.

Jag fascineras över engagemanget och känslan av meningsfullhet som genomsyrar boken och arbetet som bedrevs på förskolan av barn och vuxna. Beskrivningarna och bilderna på hur man använder ute­miljö och återbruksmaterial är mycket inspirerande. Jag kan varmt rekommendera boken, som har gett mig många tankeväckande bilder som jag bär med mig och speglar min egen verksamhet mot.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin