Läs senare

Etiskt ­ledarskap

13 maj 2019
Etiskt ­ledarskap

Etiskt ledarskap

Marita Cronqvist

[Studentlitteratur]

I introduktionen skriver författaren att ”etiken är en så kallad tyst kunskap som behöver synliggöras i undervisningen”. Etiken i förskola och skola preciseras i boken som attityder/förhållningssätt, värden/normer och yrkesetiska frågor. Ett etiskt ledarskap innebär att relationen till barnen, och mellan dem, flätas samman med deras lärande så att kunskapen kommer att inrymma både känslor och förhållningssätt. Att lära känna barnen och deras behov stärker möjligheterna att ge dem stöd. Innehåll, etik och metoder samverkar.

Etiken blir komplex när förskolebar­nens lärandeprocess pågår parallellt med att deras behov tillgodoses. Om vi inte ska agera slumpmässigt eller utifrån egna känslor i olika situationer måste vi helt enkelt reflektera över både oss själva och undervisningen. En reflekterande hållning hjälper oss att vara nyfikna, fråga och vilja förstå mer, och samtidigt undvika för snabba slutsatser.

Ett etiskt ledarskap är en självklar förut­sättning för arbete med de didaktiska frågorna som grund (vad, hur, vem och varför). I boken presenteras verktyget ”didetik”, som prövas i lärarutbildning och undervisning. Det beskrivs som ett frågebatteri med syfte att synliggöra helheten. Verktyget illustreras med lärarstudenters konkreta erfarenheter och exempel.

Att det går att plocka ut och använda relevanta delar gör det enklare att tänka sig ett konkret arbete med detta verktyg. En god undervisning i förskola och skola förutsätter ett etiskt medvetet ledarskap, vilket kräver aktiv och medveten reflektion – men jag känner mig tveksam till vilka möjligheter och förutsättningar som verkligen finns för att använda ett så komplext verktyg som didetik.

Säkert kan boken bidra till det viktiga temat etik på lärarutbildningarna. Men jag menar att den är alltför teoretisk i tilltalet och otydlig i strukturen för att kunna ha en roll på förskolorna.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin