Läs senare

Ett livslångt lärande ska inte börja med tester

12 sep 2017

Ska man mäta barns kunskapsnivå i matematik genom individuella tester i förskolan?

Det tycker inte jag.

Det livslånga lärandet börjar i förskolan och för att elever ska uppnå kunskapskraven i de nationella proven i årskurserna 3, 6 och 9 har man i Landskrona tagit fram en plan som heter Landskrona – Matematikstrategi 2015–2017 från förskola till gymnasium. I den planen finns bland mycket annat att förskolorna ska kartlägga 4 – 5-åringars kunskapsnivå i matematik. En kartläggning som ska genomföras individuellt med varje deltagande barn. Materialet ska analyseras och resultatet ska leda till förbättrade undervisningsmetoder och högre kunskapsnivåer.

Man räknar med att varje test av ett barn tar ungefär 20 minuter. Det är då jag blir orolig.

Det är lång tid för en 4-åring att vara koncentrerad. Vad händer om barnet inte vill utan vägrar? Ska man tvinga barnet? Har barnen och deras föräldrar överhuvudtaget blivit tillfrågade?

Eftersom testen ska göras individuellt och instruktionerna ska vara samma för alla barn för att få fram ett jämförbart material känns det inte som om detta är rätt metod.

Ett livslångt lärande börjar i förskolan i form av samspel, rutiner, lek, bild, form, dans och rörelse, sång och musik, teater, sagor, ramsor, berättande, naturvetenskap, teknik och mycket mer. I allt detta finns matematiken också. Lita på professionen.

Landskrona – Matematikstrategi 2015–2017 från förskola till gymnasium är en mycket bra plan som kommer att göra stor nytta för alla elever, men skippa testerna i förskolan.

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin