Läs senare

Extra fokus på anknytningen

När adopterade barn ska börja förskolan måste man utgå från deras speciella situation. Det säger Pia Risholm Mothander, psykolog och universitetslektor.

19 maj 2010

Anknytning, alltså vårt starka behov av nära känslomässiga relationer är djupt biologiskt grundat. Psykolog och universitetslektor Pia Risholm Mothander som är specialist på området, förklarar vårt sätt att knyta an som ett avancerat beteendesystem vars syfte är att fungera som överlevnadsskydd.   Teorierna kring anknytning gäller alla barn, men för barn som blivit adopterade blir det speciellt. Barn som får nya föräldrar har alltid varit med om minst en separation. Oavsett orsak har de blivit övergivna av sin första omsorgsperson, något som är förknippat med hot mot den egna existensen.

  – Men, konstaterar samtidigt Pia Risholm Mothander, vi har hela livet igenom en förmåga att anpassa oss till vår livs-situation. Vi människor är otroligt robusta varelser och eftersom anknytningen är en så viktig del för vår överlevnad, kommer vi att sträva efter att finna en ersättare för den som övergivit oss.

När adopterade barn ska börja i förskola måste allt utgå ifrån just deras speciella situation.

  – Barn som kommit sent till sina nya föräldrar, har ibland också andra svårigheter till exempel olika former av funktionshinder, som kan göra inskolningen än mer speciell. Jag menar inte alls att man ska avstå från förskolan, den är bra för alla barn, men allt som sker måste ske utifrån barnets belägenhet och situation. Det är grundbulten, säger Pia Risholm Mothander.

  Allt måste ske utifrån hur långt barnet har kommit i sin anknytning till de nya föräldrarna, säger hon men tycker att många förskolor inte tagit till sig anknytningsteori i tillräcklig utsträckning.

  – Förskolan har i hög grad varit förblindad av sina pedagogiska ambitioner. Det syns inte minst i läroplanen som innehåller mycket pedagogik men väldigt lite utvecklingspsykologi.

  När ett barn ska börja i förskolan måste det mötas av en person som förmedlar känslan ”jag finns här för att skydda dig”, förklarar hon.

  – Ett barn måste vänjas in till en person, inte till en hel avdelning. Det är inte förenligt med modern utvecklingspsykologi att tro att ett barn kan utveckla en anknytning till en hel personalgrupp samtidigt.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin