Läs senare

Få falkblick på samspelet

ForskningForskaren Sara Dalgren använder begreppet inbäddad undervisning för att visa hur förskollärare fångar barnens lust att lära i vardagssituationer.

07 aug 2017

Vad vill du visa med dina studier?

− Jag vill lyfta fram vad som händer i det sociala samspelet i vardagssituationer – det som vi ofta tar för givet och inte tänker på. Till exempel vad som sker i mötet mellan personal och barn under lunchen, uteleken, fruktstunden eller bokläsningen.

Plötsligt ser jag saker som jag inte upptäckt tidigare.

− Det har varit som att sätta på sig ett par glasögon med en helt ny styrka. I korta video­upptagningar har jag studerat vad som sker i en för mig välbekant förskolemiljö, men plötsligt ser jag saker som jag inte upptäckt tidigare. Jag lägger märke till vad och hur något sägs, kroppsspråk och olika sätt som ett litet barn använder sig av för att bli förstått.

Vilka är de viktigaste resultaten?

− Ett viktigt resultat handlar om hur det går till när ett av de yngsta barnen, Nicolas 1,5 år som ännu inte kan prata, blir delaktig under lunchen. Ett exempel är när han lyfter upp sin pipmugg i luften för att visa barnskötaren Tove som sitter vid samma bord, att han vill ha vatten. När Tove inte svarar lyfter han även av locket på muggen. Locket trillar ner på golvet och Nicolas säger något som låter som ”ngje” och han får Toves uppmärksamhet. Då ber han om vatten på nytt genom att lyfta upp muggen med båda sina händer. Tove frågar om han vill ha vatten och lyfter upp tillbringaren, eller mjölk och visar vad hon menar genom att hålla upp mjölkpaketet. Genom multimodalkommunikation − med gester, blickar, olika föremål och verbala yttranden − kan Nicolas och Tove förstå varandra.

Sara Dalgren vill väcka tanken om vad förskolepedagogisk praktik kan vara.

Vilka fler resultat vill du lyfta fram?

− Jag visar konkret hur barn och förskollärare eller barnskötare ”gör” förskolepedagogisk praktik tillsammans. Jag har till exempel studerat hur en lunch inte bara handlar om att äta och dricka utan kan omfatta allt från måltidsnormer till matematik. Eller hur lek på en gungbräda kan utvecklas till att utforska fysik.

Vad är förskolepedagogisk praktik?

− I min avhandling beskriver jag förskolepedagogisk praktik som en sammanflätning av omsorg, fostran, lärande och lek och att den skapas mellan pedagoger och barn i olika vardagssituationer.

Vad är det för skillnad på förskolepedagogisk praktik och undervisning?

− Undervisning är en aspekt av den förskolepedagogiska praktiken. Det som skiljer undervisning mellan grundskola och förskola är att undervisningen i förskolan inte alltid har en förplanerad agenda eller sker i ett bestämt rum. Den genomförs ofta i stunden och har sin utgångspunkt i barnens intressen. Jag använder begreppet inbäddad undervisning för att visa hur ett pedagogiskt fokus spontant kan utvecklas i samspelet mellan förskolepersonal och barn.

Vem: Sara Dalgren. Förskollärare, forskare och lärare på förskollärar­programmet vid Linköpings universitet.

Vad: Avhandlingen Att göra pedagog­isk praktik tillsammans. Socialt sam­spel i förskolans vardag. Finns på diva-portal.org

Hur: Videodokumentation av sociala samspelet mellan förskolepersonal och barn i vardagssituationer på tre förskolor.

Kan du ge något exempel på inbäddad undervisning?

− Ett exempel är hur en vardagssituation, när förskolläraren Malin och några barn stannar till vid en gungbräda, transformeras till ett problemlösningsprojekt. När barnen Pelle och Lukas gungar händer det något. Gungbrädan stannar med Lukas där nere och Pelle däruppe. Förskolläraren ser det och ställer en fråga som fokuserar på att det finns ett problem. Hon säger: ”hur göra nu då?” och tittar på Pelle och sedan på Lukas. De fortsätter att gemensamt undersöka problemet genom att Malin ställer frågor till barnen, som reflekterar och svarar. Samtidigt utforskar de också hur gungbrädans rörelser påverkas av att de till exempel lutar sig framåt och bakåt, byter platser med varandra eller kliver av och på gungbrädan. Malin kommenterar med ord vad som sker och kommer ibland med instruktioner. Hon fortsätter att ställa frågor, till exempel ”vad händer då tror ni?”, som uppmuntrar barnen till att skapa egna hypoteser om vad som kommer att hända. Fysikaliska fenomen som tyngd, kraft, balans och jämvikt konkretiseras och införlivas i gungbrädeaktiviteten.

Vad krävs av förskolläraren för att den inbäddade undervisningen ska äga rum?

− En handlingsberedskap. Förskolläraren behöver ha ämneskunskaper i bland annat matematik, naturvetenskap, teknik, språkutveckling och estetiska processer. Och vara beredd på att använda den kunskapen i situationer som uppstår. Förskolläraren behöver också vara medveten om att kommunikationen med barnen även sker på andra sätt än verbalt, till exempel genom kroppsspråk och saker i omgivningen.

− Jag tror att stress är en faktor som kan störa det sociala samspelet mellan personalen och barnen. Det krävs tid och lyhördhet för att tillvarata barnens intresse och lust att lära i en vardagssituation. Det är en fingertoppskänsla som många förskollärare utvecklar och som är en del i professionen.

Vilken nytta kan förskollärare ha av din forskning?

− I de nationella styrdokumenten för förskolan står det om den förskolepedagogiska praktiken, men det finns inga konkreta exempel på hur den går till. Det bidrar min avhandling med.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin