Läs senare

Fackligt intresse ledde till utveckling

Ett sätt att utvecklas som person och i yrket kan vara att ta ett fackligt uppdrag.

10 Nov 2010

Liza Karlsson, förskollärare och nyinvald styrelseledamot och vice ordförande i Lärarförbundets Stockholmsavdelning, lämnar förskollärarrollen för att arbeta fackligt på heltid.

–Det är jätteroligt samtidigt som jag längtar efter barnen, personalen och gemenskapen på förskolan i Rinkeby-Kista där jag har arbetat i 17 år. Det var inte lätt att säga hej då, säger hon.

Nu hoppas hon att hon ska kunna lyfta förskolan inom förbundet. För det behövs, tycker hon. Både i förbundet och i samhället i stort.

Liza Karlsson har varit fackligt aktiv i många år. Foto: Gabriel CarlbaumSom de flesta började hon som ombud på sin arbetsplats eftersom ingen annan var intresserad av det. Under de senaste åren har hon varit engagerad i nätverket Lärorik förskola och föreläst om kvaliteten och yrkesrollen i förskolan i flera stadsdelar i Stockholmsområdet.

–Jag träffade över 1000 personer i olika workshops och blev alltmer engagerad i nätverket och i lokalavdelningen. I våras blev jag vald som styrelseledamot i Stockholmsavdelningen och nu är jag dessutom utsedd till vice ordförande.

Hennes nya arbete är mycket varierande, berättar hon. Det handlar om allt från att ibland leda styrelsemöten, planera ordförandekonferenser och styrelsemöten till att arbeta med att utveckla organisationen i avdelningen med 17 200 medlemmar. Den privata sektorn växer exempelvis mycket fort.

–Jag är också med och driver nätverket Lärorik förskola som har anordnat utbildningstillfällen kring den reviderade läroplanen och en dag om psykisk hälsa i förskolan tillsammans med Socialstyrelsen.

– Det är jätteroligt och jag lär mig väldigt mycket. Samtidigt är det jätteviktigt för mig att behålla kontakten med verksamheten. Det måste finnas verklighetsförankring i det jag gör här.

Till frågorna som hon brinner extra för hör löneavtalet HÖK 10, nya skollagen och reviderade läroplanen.

–De här dokumenten samspelar väldigt mycket med varandra i den stora skolutvecklingsperiod som vi går in i nu. Bland annat tänker jag på möjligheten till utveckling och förbättring av verksamheten. En viktig del är den pedagogiska organisationen, alltså hur man ska organisera arbetet så att det blir det allra bästa för barnen.

Liza Karlsson tycker att det fackliga engagemanget och kunskapen om de olika styrdokumenten, som anger förutsättningarna för verksamheten, har gett henne en stor trygghet i arbetet i förskolan.

–Det är något som jag verkligen försöker förmedla till förskollärare, att det är makt, kunskap och trygghet att känna till ramarna för verksamheten. Det ger möjlighet att påverka förskolechefen och andra i kommunen att satsa på utveckling, stärka professionen och höja yrkets status.

–Att arbeta fackligt är utvecklande, kunskapsberikande och ett bra komplement till arbetet i förskolan. Och man kan faktiskt göra väldigt mycket, säger hon.

Alla artiklar i temat Vägar att utvecklas vidare (11)

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin