Läs senare

Faktafyllt om naturvetenskap

09 okt 2017

Naturvetenskapens bärande idéer för förskollärare

Mats Areskoug, Margareta Ekborg, Maria Rosberg, Susanne Thulin

[Gleerups]

Boken Naturvetenskapens bärande idéer – för förskollärare är tänkt som kurslitteratur för blivande förskollärare och ämnesfördjupning för redan yrkesverksamma. Den är fylld med naturvetenskaplig fakta; materia, energi, liv och hälsa, genetik och evolution, kraft och rörelse, universum och vårt solsystem.

Allt med koppling till förskolans läroplan och undervisning.

Ämnesområdet är stort och syftet är att presentera det viktigaste för att kunna inspirera till relevanta lärsituationer.

Redan i inledningen påpekar författarna vikten av att börja tidigt med undervisning i naturvetenskap så att intresset för ämnena byggs upp. De menar att de kunskaperna är viktiga för att kunna ta del av debatt och samhällsutveckling, orientera sig i en komplex värld och kunna påverka utvecklingen.

Naturvetenskap har alltid varit en stor del av innehållet i förskolan men trots att styrdokument och föreskrifter förespråkat en bred syn på naturvetenskap, som omfattar biologi, fysik och kemi, har förskolans praktik mer varit inriktad på biologi och ekologi. Läroplanen från 1998 fokuserade just detta samt att utveckla en miljömedvetenhet hos barnen. I den reviderade läroplanen (2010) fastställs att naturvetenskapen ska omfatta såväl biologi som enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Tidigare förskollärarutbildningar har många gånger erbjudit biologi som enda naturvetenskapliga ämne. Inte förrän 2011 kom utbildningen att innehålla den bredare definitionen av naturvetenskap. Författarna hävdar att en lärare med goda kunskaper i naturvetenskapens bärande idéer har större förmåga att upptäcka dem i spontana situationer och därmed skapa omedelbara lärsituationer.

Barn föds med en vilja att begripa världen och sin egen roll i denna, och naturvetenskap är en naturlig del av den världen. (s 230) Att arbeta som lärare i förskolan är därför otroligt stimulerande. Barnen är nyfikna, kunskapstörstande, drivna och kreativa. Det behövs ytterst lite för att väcka deras intresse. Men för att hålla intresset vid liv och kunna skapa relevanta lärsituationer, både planerade och spontana, för att i förlängningen fördjupa och utveckla barnens kunskap behöver förskolläraren en gedigen ämneskunskap. Att använda den här boken som inspiration och kunskapskälla kan vara en del i en, för många behövlig, kompetensutveckling.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin