Ingår i temat
Barns funderingar
Läs senare

Fånga filosofin i flykten

Att filosofera med de yngsta handlar mycket om att improvisera. Barns funderingar förändras snabbt och är ofta knutna till en viss miljö och ett visst sammanhang, säger forskaren Viktor Johansson.

09 nov 2014
Fånga filosofin i flykten

Viktor Johansson besöker en del av den restaurerade amerikanska prärien tillsammans med en 5-årig pojke. Det är dimmigt, frostigt och just här har det brunnit, så marken är helt svart. Men de kan se hur det börjar växa fram knoppar och gräs mitt i det svarta.5-åringen frågar: Kommer dinosaurierna tillbaka?

En helt logisk fråga, kan man tycka, när allt ser ut att börja om från början, men som antagligen aldrig skulle ha ställts om de inte befunnit sig precis där och då.

– Barns frågor och tankar är ofta knutna till en viss miljö eller sammanhang, säger forskaren och blivande författaren Viktor Johansson, vid Stockholms universitet.

– Fångar man dem inte direkt kan möjligheterna till just den diskussionen gå förlorad.

I femårsåldern har de flesta ett så pass välutvecklat språk att de kan formulera sina frågor och funderingar. Eftersom frågorna inte alltid ställs i ett logiskt resonemang, som i den vuxna världen, utan också i själva berättandet, kan man ändå missa dem. Ännu knepigare är det att få tag i de yngstas tankar, som inte kan uttryckas i ord.

Hur man kan göra det är en fråga som Viktor Johansson ägnat en hel del filosoferande åt, och som är huvudspåret i den bok han arbetar med. Boken kommer att bli en filosofisk text, som han hoppas ska väcka intresse för ämnet och uppmuntra till tankar och frågeställningar om vad filosofi med de yngsta kan vara, men som inte ger tydliga svar. Den kommer också att ge en bild av den internationella forskningen som finns.

– Uppfattningen inom modern psykologi och hjärnforskning är att redan väldigt små barn kan tänka ganska logiskt och dra slutsatser. En del hävdar till och med att de ställer hypoteser, säger Viktor Johansson.

– Den allra viktigaste insikten är nog att barn uttrycker sina funderingar på en mängd olika sätt, som med kroppsspråk eller genom att rita. Det unika med barns funderingar är att vad de förundras över förändras mycket snabbt, ju yngre barnen är desto snabbare, säger han.

Själv tycker han att förskollärarens roll i det handlar mycket om improvisation och gör en jämförelse med en musiker som komponerar.

– Man lutar sig tillbaka på sina tidigare erfarenheter samtidigt som man är öppen för olika möjligheter att komma vidare, säger Viktor Johansson.

Förskollärarnas största utmaning tycker han är att kunna fånga och möta barnens uttryck direkt, särskilt i stora barngrupper. Den starka Reggio Emilia-influensen, med stor vikt vid pedagogisk dokumentation, tror han, trots dess stora förtjänster, ibland kan bli ett hinder för det.

– Det är jättenyttigt att analysera och reflektera över vad som hände, men risken är att man ser möjligheterna när chansen redan är förbi.

Finns det inte en risk för att vi feltolkar vad det är barnen vill uttrycka?

– Självklart finns massor av olika tolkningsmöjligheter för varje uttryck. Då gäller det att vara öppen för alla tolkningsmöjligheter, men samtidigt fortsätta att interagera.

Man kan också arbeta med barnens existentiella funderingar utifrån bilderböcker, tipsar han.

Viktor Johansson tycker att det vore bra om ordet filosofi fanns med i förskolans läroplan, precis som i den norska. Men det är inte en separat fråga för förskolan utan snarare något som har med hela samhället att göra, menar han.

– I Norge har filosofin en mycket mer central plats. Alla läser en termin vetenskapsfilosofi på universitetet och det är ett ämne som man konverserar om kring matbordet.

Att det finns ett motstånd till ämnet här hemma tror han beror på att många tänker att det är för svårt för de yngre barnen.

– De som tror det har aldrig fått chansen att upptäcka hur avancerade deras tankar kan vara, säger Viktor Johansson.

– Jag skulle vilje föra tillbaka filosofi från att bara vara teori till ett slags sätt att leva. Att förundras över världen, ställa frågor som inte har ställts och försöka säga det som inte sagts. En kärlek till vishet, helt enkelt.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin