Läs senare

Ferietjänst het fråga i förskoleklassen

AktuelltI samband med att förskoleklassen blir obligatorisk i år har det seglat upp en diskussion om vilket arbetstidsavtal som bör gälla.

av Emilie Stendahl
19 apr 2018
19 apr 2018

Det vanligaste är att lärare i förskoleklass har en semesteranställning, precis som i förskolan och inte ferietjänst, som många lärare i skolan har.

Pia Rizell, förskollärare och ledamot i Lärarförbundets styrelse, uppfattar det som att förskollärare i förskoleklass vill ha bättre förutsättningar att planera och följa upp sitt arbete, både enskilt och tillsammans med andra.

För den med ferietjänst finns en central överenskommelse om förtroendetid, det vill säga tid för planering, reflektion och utvärdering. En semestertjänst utesluter inte att man har tid för planering och utveckling, men det kräver att facket lokalt har kommit överens med arbetsgivaren om detta.

– Tryck på lokalt för att få till tiden på ett bra sätt! säger Pia Rizell.

Huruvida Lärarförbundet kommer att arbeta för att förskollärare i förskoleklass ska erbjudas ferietjänst kan hon inte uttala sig om än, eftersom förhandling om det nya avtalet pågår med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

– Det beror på vad som händer i förhandlingarna. Vi kräver att alla lärare ska ha tillräcklig tid för planering, oavsett skolform, huvudman eller arbetstidsavtal.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin