Läs senare

Flaggar för allas lika värde

10 sep 2018

Partille kommun har i samband med Pride-festligheterna köpt in granna flaggor som ”tävlats” ut internt bland kommunens anställda.

På Soldatängens förskola för yngre barn arbetar vi utifrån varje människas hemkultur oavsett nationalitet, reli­gion eller familjekonstellation.

Vi hissade flaggan i dag och hurrade för våra avdelningar på förskolan – som heter just Röda, Orange, Gula, Gröna, Blå och så har vi Hattstugan. För allas lika värde och att få vara den man är, något vi arbetar med och en grund vi utgår ifrån dagligen.

Skriv till oss!

Skriv till forskolan@lararforbundet.se eller Tidningen Förskolan, Box 12239, 102 26 Stockholm.

Använd gärna signatur, men redaktionen måste ha namn och adress. 

Skriv inte längre än 1 500 tecken, inlägg kan kortas av utrymmesskäl.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin