Läs senare

Fler svar till ”En pedagog på riktigt”

Debatten om barnskötare ska benämnas pedagoger, eller om bara förskollärare kan göra det, fortsätter. Först kommer ett svar från Lärarförbundet:

25 maj 2014

Hej ”En pedagog på riktigt”

I Lärarförbundet är vi noga med att alltid använda oss av begreppen förskollärare eller lärare. Det är viktigt att tänka på att leg. förskollärare är en skyddad yrkestitel. I dag krävs förskollärarlegitimation för att kunna tillsvidareanställas som förskollärare. Någon motsvarande reglering finns inte för pedagogbegreppet och därför har många börjat använda det väldigt brett, i princip synonymt med personal som arbetar i barngrupp. Jag håller med om att det kan vara problematiskt, åtminstone när det görs för att undvika att tala om våra olika yrkesroller och ansvar. Det är dock svårt att förhindra det på annat sätt än att vi är noga med att presentera oss själva som förskollärare och alltid använda oss av vår skyddade yrkestitel. Dessutom tycker jag att vi ska kräva av våra chefer och kollegor att de också gör det.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin