Läs senare

För vems skull lämnar vi våra barn i förskolan?

12 jan 2015

Som mamma och förskollärare vill jag väcka frågan om vilka förväntningar vi som föräldrar har på förskolan. Med bakgrund av de artiklar som skrivits i media om fotograferingens vara eller inte vara eller om luciatågets existens ställer jag mig frågan: Vad är viktigt för dig och ditt barn? Att det erbjuds möjlighet för barnen att bli fotograferade, att ni blir inbjudna till ett luciatåg?

Jag har långt mycket högre förväntningar på förskolan än så. I förskolans uppdrag ingår att utifrån läroplanens mål erbjuda barnen upplevelser som stimulerar deras lust att leka och lära. Jag förväntar mig att mina barn ska få utmanande uppdrag inom lek, rörelse, språk, matematik, dans, musik, rytmik, teknik, naturvetenskap, bild, drama, och så vidare. Jag förväntar mig att mina barns nyfikenhet tas tillvara och att de uppmuntras att våga prova. Jag förväntar mig att de blir lyssnade till och tagna på allvar och att de får stöd i sin sociala utveckling. För mig är en viktig del i förskolans uppdrag att lyfta barnens frågor och funderingar och skapa meningsfulla lärtillfällen där barn och vuxna upptäcker tillsammans. I förskolan ska barnen få uppleva att deras åsikter är viktiga och att de har inflytande över sitt eget lärande. Demokratiska värderingar grundläggs tidigt. Jag vill att mina barn ska komma hem och berätta om ett inspirerande experiment, ett intressant samtal om allas lika värde, om hur återvinning fungerar, eller hur man får en lampa att lysa. Kanske lär de mig något nytt ord på polska, swahili eller arabiska.

Förstå mig rätt. Jag tycker också att luciatåg är en fin tradition, men förskolans uppdrag är så mycket större än så. Debatten borde handla om vilka förutsättningar förskolan får för att utföra sitt uppdrag, var vi lägger fokus i våra förväntningar. Vad är viktigast för våra barn? För vems skull?

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin