Läs senare

Föreslår skolplikt för sexåringar

AktuelltRegeringen vill ha skolplikt från sex års ålder och obligatorisk förskoleklass. Går förslaget igenom i riksdagen kan det börja gälla redan 2018.

av Erik Ignerus
11 sep 2017
11 sep 2017

Det är ett förslag från grundskoleutredningen som regeringen har valt att gå vidare till lagrådet med. När lagrådet har sagt sitt kommer förslaget att tas upp i riksdagen. Skulle det gå igenom börjar skolplikten i förskoleklassen som blir obligatorisk från och med hösten 2018.

Men än så länge finns ingen uppgörelse med oppositionen. Moderaternas skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall är orolig för att lärarna som möter eleverna i förskoleklassen inte kommer ha tillräcklig kompettens i läsinlärning och matematik.

Till Lärarnas tidning säger hon sig också vara skeptisk till tidplanen.

– Jag tycker inte det känns tryggt att regeringen ska lyckas genomföra det här redan hösten 2018. Jag är orolig för att alla skolhuvudmän inte kommer ha förutsättningar att skapa en likvärdig obligatorisk förskoleklass på den tiden. Det skulle krävas minst ett läsårs förberedelsetid till.

I nuläget är det två procent av sexåringarna, ungefär 2000 barn varje år, som inte deltar i någon pedagogisk verksamhet.

– Alla barn ska få en bra start in i skolan. Förskoleklassen ger en jämlik start i barns upptäckande av språk, matematik och andra kunskaper. Mötet mellan förskolans och grundskolans pedagogik ger en möjlighet att möta alla barn där de är, och det här stärker förskoleklassens roll och ansvar i ett sammanhållet skolsystem, säger Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Till Lärarnas tidning säger han att förskollärare kommer ha fortsatt behörighet att undervisa i förskoleklassen.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin