Läs senare

Förläng inte grundskolan!

13 apr 2014

Jag har funderat lite på det som regeringen vill, förlänga grundskolan. Anledningen till detta, tror jag är att svenska barn ska få mer teoretiska ämnen från början, så att Sverige kan stoltsera med att vi har ”duktiga” elever i vår svenska skola. I förlängningen tycker jag att regeringen talar om att vi i förskolan inte gör ett tillräckligt bra jobb, eller? Undrar vad regeringen och utbildningsministern anser att barnen lär sig på en dag i förskoleverksamheten?

Om vi får mer resurser, inte bara mer personal utan även mindre barngrupper, finns tiden och orken att ge barnen en väl avvägd pedagogisk verksamhet, i stället för att ”släcka bränder” som uppstår under en dag. Jag upplever att vårt jobb inte är lika mycket värt som grundskolans i regeringens ögon, och att de inte litar på vår högskolekompetens och pedagogiska lärarutbildning. De kanske anser att vi ”bara leker”. En stor eloge till alla bra pedagoger därute som gör ett fantastiskt jobb med framtidens ledare.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin