Läs senare

Förlängd grundskola ger sämre resultat

29 sep 2014

Regeringen vill att sexåringar ska ha en tioårig skolplikt. Grundskolan ska förlängas.

Var finns det vetenskapliga underlaget för detta förslag? Återigen ett ogenomtänkt förslag som syftar till att vrida uppmärksamheten bort från sjunkande resultat i svenska skolan.

Förskoleklassen är en verksamhet som fungerar som en övergång mellan förskola och grundskola, med leken och förskolepedagogiken som grund. Skolverket har under mycket lång tid påpekat att verksamheten inte följer lagenliga direktiv, utan bedrivs enligt grundskolans pedagogik. Förskolepedagogiken måste stärkas och ytterligare befästas gentemot grundskolans pedagogik för att kunna hävda sig.

Det finns forskning som klart visar att tidig formell undervisning inte alls har en positiv effekt på inlärning och resultat. Sven Persson, professor i pedagogik på Malmö högskola, menar att förskoleklassens verksamhet är viktig och avskaffandet av den kommer att ge sämre resultat. Tvärtemot intentionerna i förslaget.

Genom förlängd grundskola minskar förskolepedagogikens inflytande på det livslånga lärandet. Vad som behövs är en kvalitativ förändring med ökade resurser till skolan. Mindre barngrupper och fler pedagoger. Inte extra grundskoleår.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin