Läs senare

Forskning: Barns vardag är stressig

förskoleklassTjat och stress i samband med dagliga rutiner är jobbigt tycker barn i förskoleklass. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

av Elisabeth R Brising
10 mar 2017
10 mar 2017

Foto: PixabayBåde barn i Sverige och i USA upplever sin vardag som tydligt reglerad och strukturerad.
– Oberoende av land talar barnen om allt mindre tid åt egenvalda aktiviteter, säger Ylva Odenbring, forskare i pedagogik.

Barn i västvärlden tillbringar en stor del av sin barndom i utbildningssystemet – förskola, skola och fritidshem. På fritiden har många barn dessutom fritidsaktiviteter och läxor. Forskare talar om en ”skolifiering” av barndomen, men det finns inte så mycket forskning kring vad barnen själva tycker om sin vardag. Barnen som intervjuats i den nya studien är sex och sju år och kommer från medelklasshem.

– De amerikanska barnen nämner långa skoldagar, läxor och fritidsaktiviteter som främsta anledningar till att de upplever vardagen som så reglerad. De svenska barnen pekar istället i första hand på de dagliga rutinerna i samband med att de ska lämnas och hämtas i förskoleklassen och det tjat och den stress de förknippar med dem, säger Ylva Odenbring.

– Utifrån ett vidare samhällsperspektiv väcker resultaten i studien frågor kring hur barns röster tas i beaktning inte minst för att skapa en mindre stressig vardag och ett ökat välbefinnande för barn, säger Ylva Odenbring.

Läs mer: Forskningsartikeln Childhood, free time and everyday lives: comparing children’s views in Sweden and the United States, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Early Child Development and Care.

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin