Ingår i temat
Plats för djuren
Läs senare

Forskning: Metoden utvecklar språk och etik

En ny studie från Göteborgs universitet visar att förskolebarn kan öva upp sin empati och förståelse för etiska frågor med hjälp av övningarna i mini-REDE.

20 mar 2013

Forskaren och specialpedagogen Agneta Simeonsdotter Svensson vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, har undersökt vilken effekt de djurinriktade övningarna i mini-REDE har på barn mellan tre och fem år.

–Djur intresserar barn och de har ofta ett speciellt förhållande till djur. De vill djuren väl. Genom övningarna i mini-REDE lär sig barnet att djur känner på liknande sätt som människor och att djur och människor ska behandlas med respekt och omsorg, berättar Agneta Simeonsdotter Svensson.

I hennes kvalitativa studie har 52 barn på fyra olika förskolor ingått. På varje förskola delades barnen in i två grupper; en testgrupp som gjorde mini-REDE-övningar och en kontrollgrupp som inte gjorde övningarna. Samtliga barn fick svara på samma etiska frågor och se samma djurbilder vid två tillfällen, men det var endast barnen i testgruppen som fick arbeta med övningar däremellan.

– Resultatet visar att barnen i kontrollgruppen gav mindre utvecklade svar och hade svårigheter att se djurbilderna i ett större sammanhang. De barn som arbetat med övningarna i mini-REDE kunde leva sig in i djurs behov mer påtagligt och de kunde även relatera djurs behov till människors behov. De hade också ett mer utvecklat ordförråd, berättar Agneta Simeonsdotter Svensson.

Ett exempel på hur svaret kunde utvecklas mellan tillfällena är Alvas beskrivning av en kattbild: ”Katten är ensam… han hittar inte hem… för det är ingen hemma hos han”. Vid andra frågetillfället, när hon gjort mini-REDE-övningar, svarar hon: ”Alla är på jobbet och han är ensam och lite rädd för spöken. Jag blir alltid nyfiken på om det finns spöken. Man måste kolla… och hjälpa katten så han inte blir rädd. Sedan kommer mamma och syrran och vi kan leka och allt är bra.”

En tidigare studie om REDE-övningar för grundskolebarn, gjord av Malin Angantyr och Jakob Eklund vid Mälardalens högskola, visade att övningarna hade störst effekt på pojkar. Någon sådan skillnad framkom inte i Agneta Simeonsdotter Svenssons studie. En anledning kan vara skillnaden i ålder.

– I förskolan är barnen inte så präglade av värderingar om hur man bör tänka. Det är därför av stor vikt att man börjar arbeta med etiska frågor redan i tidig ålder. Det lilla barnets förhållningssätt kan lägga en viktig grund till värderingar som respekt och omsorg för människor, djur och natur.

FAKTA

Ordet REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik. Mini-REDE är uppbyggt av tio övningar: 1. Fågelfamiljen koltrast. 2. Ljudpussel. 3. Hej humlor. 4. Småkrypsrestauranger. 5. Ensam. 6. I ett hus. 7. Mamma Mu. 8. Hur känner djuret, hur känner jag? 9. Hundar, möss och fladdermöss. 10. Stormen.

Övningarna kan laddas ner gratis på: rede.se.

Det finns även kostnadsfria kurser och föreläsningar om mini-REDE. För mer information kontakta: sarah.vikslund@djurskyddet.se Telefon 08-688 28 35 eller 073-643 68 47.

Alla artiklar i temat Plats för djuren (8)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin