Läs senare

Förskolan frågar: Hur jobbar ni med matematik?

av Maria Ramnehill
25 feb 2016
25 feb 2016

Pernilla Genell, förskolechef och rektor förskolorna Äventyret och Villervalla, Magnarp

– Vi arbetar med projekt där matematik är en naturlig del, precis som allt annat som ska ingå i verksamheten enligt läroplanen, men vi säger aldrig särskilt att ”nu ska vi jobba med matematik”. Vi utgår bland annat från sagor, använder spel, pussel och appar och ägnar oss åt praktisk matematik ute eftersom vi har nära till skog och hav. Till exempel genom att uppskatta och mäta hur långt det är att gå en viss sträcka.

Annika Pawlus, förskollärare, Irsta förskolor, Bifrosten Västerås

– Allt som vi gör innehåller matematik på något sätt. Det gäller bara att få syn på det och tänka till. Vid påklädningen kan man samtala om i vilken ordning vi ska sätta på klädesplaggen, med färg, storlek och par. Runt maten samtalar vi om hur vi delar frukten, hur mycket mjölk vi häller i glasen halva eller hela. I samlingarna och leken, med rumsuppfattning, lokalisering, konstruktion med klossar och Lego, form, med färg, mönster, storlek. Eller sortera bilar efter storlek och färg. Och i skapandet.

Berit Edlund, montessoripedagog, Montessoriförskolan Färgsolen, Lund

– Hos oss finns olika material alltid tillgängligt för barnen så de kan jobba med det när de har lust. Till exempel räknestavar, från 1–10, sandpapperssiffror, som man kan känna på, hur siffran skrivs, flera olika räkneövningar 1–5 och 0–10 med fina saker som ligger i askar och som barnen räknar och kombinerar med sifferkort.

Materialet är uppbyggt på decimalsystemet och går från konkret till abstrakt. När barnet behärskar 0–10 ger vi oss på ental, tiotal och stora tal.

Alla artiklar i temat Matematiken omkring oss (6)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin