Läs senare

”Förskolan har en självklar roll i dag”

PROFILENSolweig Eklund, tidigare vice ordförande i Lärarförbundet, spelade en nyckelroll när förskolan blev en del av utbildningsväsendet.

av Erik Ignerus
20 feb 2018
20 feb 2018
Solweig Eklund, tidigare vice ordförande för Lärarförbundet.
Foto: Anders Forngren.

Vilket är ditt starkaste minne kopplat till förskolan?
– När jag själv för första gången kom i kontakt med förskolan i början av 60-talet. Jag hade praktik som en del av utbildningen på en barnskötarkurs. På den tiden fanns riktiga spädbarnsavdelningar, med barn från tre månaders ålder. Det var en häftig upplevelse och de små barnen var helt fantastiska tycker jag. Den kraften de har! Och alla viljor och saker som de kunde. Det gjorde förskolan väldigt intressant för mig, och det tycker jag fortfarande att den är.

Du har jobbat hårt för förskolans utveckling, vilken förändring är du mest nöjd över att ha bidragit till?
– Utan tvekan att etablera förskolan inom utbildningsväsendet, i mitten av 90-talet när förskolan flyttades från socialdepartementet till utbildningsdepartementet. Som vice ordförande i Lärarförbundet jobbade jag under flera år med att försöka övertyga olika politiker om att det var viktigt att förskolan tillhörde utbildningssystemet. Det stärkte förskolan och blev det första steget mot ett livslångt lärande. 

Solweig Eklund

Bakgrund: Fritidspedagog som bland annat har varit ordförande i Sveriges Fritidspedagogers förbund, högskoleadjunkt vid lärarutbildningen på Mälardalens högskola och vice ordförande i Lärarförbundet. Utnämndes 2005 till hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

Aktuell: Som ordförande i socialnämnden i Enköping. Även engagerad som ordförande i Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Hur ser du på förskolans roll i dag?
– Jag vill nog påstå att den har en självklar roll i dag, även om den inte är obligatorisk. Det finns inga diskussioner om att den inte skulle behövas. Jag jobbar just nu i en kommun där vi har stort behov av förskolor. Och när nya bostadsområden etableras är det naturligt att prata om förskolor också.

Vilka viktiga frågor finns kvar att jobba med?
–Det har alltid funnits en diskussion om vad förskolan ska göra, och det finns många olika politiska viljor. För att förskolan och förskollärarna själva ska få leda utvecklingen framåt krävs mer erfarenhet och forskning från verksamheten. Kunskapen inom förskolan måste värnas, utvecklas och öka tycker jag. Nu finns det ju flera professorer inom förskolepedagogik och didaktik, men sett till verksamhetens omfattning och volym så krävs det ändå fler.

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin