Läs senare

Förskolan som gjord för att fostra mattesnillen

15 jan 2020
Kjell Häglund, redaktionschef.

Redan i våras hade vi ett temanummer om matematik inplanerat. Men av olika skäl, och utan att fundera närmare över det, sköt vi hela tiden upp det. I stället tog vi itu med teman som inkludering, digitalisering, hållbarhet och lekpedagogik.

Först tänkte vi väl bara att vi råkade ha andra temaidéer som för stunden kändes mer lättjobbade vad gäller spännande forskning och fältreportage. Först under arbetet med det senaste temat, om lekpedagogik i förra numret, insåg jag var skon faktiskt klämde.

När vi under det senaste året allt oftare uppmärksammat begreppet ”undervisning i förskolan”, som ju numera inte bara är en skrivning i läroplanen utan även namnet på en högskoleutbildning, har vi på redaktionen samtidigt känt ett behov av att lyfta förskolan som en plats för leklust och frisläppt fantasi. Förskolepedagogik handlar ju mer om den friheten än om ”undervisning” i traditionell mening. Förskolans utbildande uppdrag ligger i detta. Förskolan är skolförberedande eftersom just lek och fantasi – det vill säga uttrycken för barnets naturliga nyfikenhet – utgör grunden för all inlärning.

När vi på redaktionen var som mest uppfyllda av allt detta, medan vi jobbade fram tema efter tema som likt ett mantra upprepade lekens och fantasins betydelse för barnet och förskolan, sköt vi alltså upp matematiken. Varför? Tja, kanske för att vi undermedvetet lät matematik stå i någon sorts motsats till lusten att leka. Någonstans i bakhuvudet flashade katedern och svarta tavlan förbi.

I själva verket finns förstås inga motsättningar. Matematik och naturvetenskap är ju rena manifestationerna av mänsklig nyfikenhet och lust att utforska tillvaron. Så när vi väl kommit underfund med hur tokigt det hade blivit med vårt ständiga uppskjutande av matematiktemat så kastade vi oss över det i stället, med vår egen inneboende nyfikenhet, med allt vi har kvar inom oss av barnets obändiga forskarlust.

Vi breddade temat med kemi och fysik också och har nu utformat rena naturvetarnumret! Bland annat besöker vi förskolor som lyckas få barnen att gå in med liv och leklust för att forska, mäta, räkna och förstå, och vi hälsar på hos Ulla Öberg i Malmö, som efter att ha pensionerat sig som universitetsadjunkt fått en ny karriär som inspiratör och fortbildare med en blogg där hon lär ut fenomenala tricks för hur man lockar in även små barn i matematikens knepiga och knåpiga värld.

Välkomna till ett nytt år med Förskolan!

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin