Läs senare

Förskolan stärker barns hälsa

AktuelltBarn som går i förskola mår bättre än barn som stannar hemma eller går hos dagmamma, visar en färsk rapport.

av Sebastian G Danielsson
20 sep 2017
20 sep 2017

Resultaten är klart positiva när Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi har sammanställt nordisk forskning om hur barn påverkas av att gå i förskola. Barn som går i förskola har en bättre psykisk hälsa och får färre infektioner, framför allt öroninflammationer, än barn som stannar hemma eller går hos dagmamma. Förskolebarnen får också bättre skolresultat i språk och matematik och har högre inkomst och högre utbildningsnivå i vuxen ålder än de som inte har gått i förskola. Mest effekt syns på barn i familjer med lägre socioekonomisk status.

Resultaten är i linje med tidigare studier, men det här är första gången det har gjorts en sammanställning av vetenskapliga studier av hög kvalitet som ger ett entydigt resultat.
– Det här är ett mer definitivt svar på att förskola är till nytta för barnen, säger Sven Bremberg, docent i socialmedicin och huvudförfattare till sammanställningen.

Bakom resultaten om barns hälsa och utveckling ligger framför allt studier som har publicerats de senaste åren i Danmark och Norge.
– Systemet i Danmark och Norge är så likt Sverige, så vi uppfattar inte att det är någon större skillnad, säger Sven Bremberg.

En delrapport, som även inkluderar utomnordisk forskning, visar också att förskolepersonalens utbildning är viktig för barns välmående. Effekterna är små, men studier pekar på att en högre andel förskollärare bland personalen har positiva effekter på barns kognitiva och sociala utveckling. Det går också att konstatera att barnen gynnas av personalens möjlighet att få kompetensutveckling. Särskilt goda resultat blir det när personalen får lära sig att analysera sitt dagliga arbete för att kunna förbättra barns lärande och psykosociala utveckling.

Det framgår också att övergången mellan förskola och skola har betydelse för barns hälsa. Rutiner som att barn och föräldrar besöker skolan före skolstart eller att barnen får tillbringa tid i klassrummet innan terminen börjar, är viktiga för barnens trivsel.

Sven Bremberg och hans kollegor har även sökt svar på hur personaltäthet påverkar barnens hälsa, men det går inte att säga eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
– Vi går inte heller in på gruppstorlek för det finns ännu färre bra studier på det, säger Sven Bremberg.

Rapporten Förskolans påverkan på barns hälsa hittar du här.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin