Läs senare

Förskoleklasser får gratis simskola

Göteborgs stad siktar på att ge alla barn i förskoleklassen gratis simundervisning. Speciella simskolevärdar har anställts för att avlasta lärarna i omklädningsrum och dusch.

27 nov 2016

Just nu deltar 800 för­skoleklasselever från 15 skolor i Göteborg i en kommunal satsning på gratis simundervisning. Pilotprojektet började tidigt i höstas och sträcker sig över våren 2017. Målet är att tidigt ge barnen vattenvana för att underlätta framtida simundervisning i skolan.
– Det här ska vara ett startskott, ett stöd och en hjälp för skolan som ska stå för simundervisningen. Att starta igång och ge eleverna vattenvana tidigt gör det lättare
för skolan att senare följa upp med undervisning, säger Charlotta Palm, samordnare för sim­skolan på Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg.

I våras gjordes en utred­ning av möjligheterna till gratis simundervisning i samarbete med skolan. Det ledde fram till pilotprojektet, som både skolorna och ex­perter i simundervisning har varit med och tagit fram. Barnen får undervisning i simning vid åtta till tio till-fällen. Några får två gånger i veckan, andra en. Olika upplägg testas och kommer senare att utvärderas för att se vilket som ger störst effekt.
Speciella simskolevärdar har anställts för att avlasta lärarna i förskoleklasserna. De möter upp i entrén och hjälper sedan till i omklädningsrummet.
– Lärare och pedagoger kom in med mycket synpunkter om att det är ganska svårt att ta sig till simhallen och stökigt att ta hand om så många elever i den här miljön. Så vi försökte lösa det, säger Charlotta Palm.
Väl framme vid bassängen tar sedan simläraren över. Till hösten nästa år är tanken att samtliga förskoleklasselever i staden ska undervisas i simning. I satsningen på gratis undervisning ingår även elever i årskurs fem som inte är simkunniga.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin