Läs senare

Förslag om skolplikt i förskoleklassen

förskoleklassRegeringen vill ha skolplikt från sex års ålder. Går förslaget igenom riksdagen blir förskoleklassen obligatorisk från och med hösten 2018.

av Erik Ignerus
09 aug 2017
09 aug 2017

Regeringen går vidare till lagrådet med grundskoleutredningens förslag om skolplikt från sex års ålder. När lagrådet har sagt sitt kommer förslaget att tas upp i riksdagen.

Går det igenom blir förskoleklassen en obligatorisk skolform från och med höstterminen 2018.

I nuläget är det två procent av sexåringarna, ungefär 2000 barn varje år, som inte deltar i någon pedagogisk verksamhet.
– Alla barn ska få en bra start in i skolan. Förskoleklassen ger en jämlik start i barns upptäckande av språk, matematik och andra kunskaper. Mötet mellan förskolans och grundskolans pedagogik ger en möjlighet att möta alla barn där de är, och det här stärker förskoleklassens roll och ansvar i ett sammanhållet skolsystem, säger Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Till Lärarnas Tidning säger han att förskollärare kommer ha fortsatt behörighet att undervisa i förskoleklassen.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin