Läs senare

Förslag på nya it-krav i läroplanen

politikDigital kompetens skrivs in i förskolans läroplan – om Skolverket får gehör för sitt förslag som de lämnat till regeringen.

19 jan 2017


Det ska inte längre vara upp till förskollärarna att avgöra om de vill inkludera digitala verktyg eller inte, utan alla barn ska ges möjlighet att använda digitala verktyg och medier, samt utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, enligt förslaget.

Kritiken lät inte vänta på sig. Mats Olsson, förskollärarutbildare på Malmö högskola, kallar förslaget detaljstyrning i en intervju med Lärarnas tidning.
– Om man ska använda pennor, skriva på skrivmaskin eller på en dator bör inte ligga på läroplansnivå. Det ska en professionell person inom förskolan kunna avgöra själv, säger han.

Skolverket föreslår i sin it-strategi att det ska bli fler surfplattor i förskolorna, de har satt upp ett mål: fem barn per platta. Det nya innehållet i läroplanen innebär att barnen tidigt ska möta och börja förhålla sig till den digitala teknik som de omges av i dag – och den finns på många olika ställen. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror, enligt Skolverket. Men förstås också om surfplattor, som många förskolor redan använder.

Digitala verktyg ska, som alla andra material i förskolan, användas i ett planerat pedagogiskt syfte och stämma överens med värdegrunden.

– Tanken är inte att barnen passivt ska titta på en skärm eller att lärplattor ska användas för barnpassning. Tvärtom är det så att pedagoger kan visa på hur dessa verktyg kan användas på andra sätt än många barn kanske är vana med i hemmet, säger Christian Magnusson, undervisningsråd på Skolverket, i ett uttalande.

Läs förslaget till ändringar i läroplanen här

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin