Läs senare

Först i Sverige med förstelärare

Förskolan omfattas ännu inte av regeringens satsning på förstelärare, men nu går flera kommuner före genom att inrätta karriärtjänster själva. Möt en av Sveriges första förstelärare i förskolan – Jenny Persson från Hudiksvall.

03 Feb 2014

Foto: Philippe RenduJenny Persson är förskollärare på Åviks förskola och kanske Sveriges första förstelärare i förskolan. Hon började i höstas sedan kommunen beslutat att satsa på en karriärtjänst.  
– Det känns jättespännande. Det här är en väg för vidareutveckling för mig som pedagog och en karriärutveckling. Jag har jobbat många år och ville göra mer med min kunskap, säger Jenny Persson.
   Uppdraget innebär att hon på 40 procent av arbetstiden coachar kollegor och arbetslag i kommunen till ”vidare måluppfyllelse” genom handledning och reflektion.
– Nu hjälper jag till exempel en avdelning med deras struktur, förhållningssätt och lärmiljö. Jag är inne i verksamheten och observerar och är med på planeringar. Men jag kommer inte med ett färdigt koncept utan jag hjälper dem hitta egna lösningar.
   Som förstelärare ingår hon också i ett nätverk som träffas varannan vecka för fortbildning och reflektion. Att hon samtidigt fortsätter arbeta i barngrupp på den egna förskolan är en förutsättning för uppdraget tror Jenny Persson. Som förstelärare ska man vara aktiv som pedagog själv.
I Hudiksvall sträcker sig tjänsten över tre år och innebär, precis som för lärarna i skolan, en löneökning på 5 000 kronor. Förskolechefen får också ersättning för att ta in vikarie den tid försteläraren är borta.

Varför just hon fick jobbet tror Jenny Persson beror på en kombination av egenskaper. Förutom 19 års erfarenhet som förskollärare har hon handlett VFU-studenter, varit mentor för introduktionsanställda och läst extra pedagogik och handledning på högskolan.
– Jag har en god förmåga att förmedla pedagogiska budskap och skapa reflektion.
   Hon har inte upplevt någon avundsjuka från kollegor, utan tvärtom blivit uppmuntrad. Framöver hoppas hon att regeringen satsar nationellt på förstelärare även i förskolan.

Förskollärarna var inte med i regeringens förstelärarreform när den sjösattes. Men både utbildningsministern och förskoleministern Maria Arnholm vill ändra på det. De fick dock inte igenom förslaget i alliansens höstbudget, men regeringen beslutade att utreda saken. Exakt när en reform är på plats kan Maria Arnholm inte säga.
– Så fort som möjligt hoppas jag. Jag har en gång sagt att jag trodde det skulle bli nu så jag ska vara lite försiktig med att svara på det, men jag ska jobba för att det blir så snart som möjligt, säger hon i en intervju med tidningen Förskolan.
   Även Socialdemokraterna och Miljöpartiet har sagt att de är positiva till karriärtjänster. Lärarförbundet, som aktivt driver frågan, välkomnar de nya tongångarna i rikspolitiken.
– Det finns nu en stabil riksdagsmajoritet för att införa karriärtjänsterna också för förskolans lärare och jag hoppas att man snabbt kommer fram till beslut. Kommunpolitikerna borde genast förstå denna signal och ta med förskollärarna i reformen redan från början, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande i en kommentar.

Och det är precis vad flera kommuner gör. Runtom i Sverige pågår nu lokala satsningar på karriärutveckling för förskollärare. I Botkyrka till exempel har den rödgröna majoriteten beslutat att anställa förstelärare efter årsskiftet i förskolan. I Huddinge ska en förskoleenhet i Vårby anställa en förste förskollärare i vår. Och i Stockholms stad har alliansen beslutat att utveckla nya ”stadsgemensamma principer för karriärvägar för förskolans personal”.
– Nya karriärvägar ska ge särskilt skickliga förskollärare betydligt mer i lönekuvertet, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) i en kommentar.
Även i Helsingborg har politikerna beslutat att anställa förstelärare i förskolan. Till en början blir det fyra tjänster, en för varje förskoleområde. Kommunen räknar med att ansökningsprocessen ska ha kommit i gång i början av året. Om tjänsterna blir tidsbegränsade till två år eller fasta är ännu inte klarlagt.
Få kommuner tycks ha permanentat karriärtjänsterna. Skolverket har presenterat statistik som visat att lönetillägget i 9 av 10 förstlärartjänster är tidsbegränsade, vanligen till tre år. Och det är något som upprört utbildningsministern.
– Från och med nästa år ska alla karriärtjänster vara fasta, sa Jan Björklund på Skolforum i höstas där han hotade med att dra in statsbidraget till de kommuner som fortsätter med tillfälliga tjänster, rapporterar Lärarnas tidning.
Uttalandet har lett till att kommunerna tycks vänta på en tydligare pekpinne. Skolverket skriver tills vidare på sin hemsida att ”regeringens avsikt är att tjänsterna med löneökningar ska vara permanenta”.

Exakt hur kommunerna utformar sina nya karriärtjänster i förskolan skiljer sig åt. Man kan också fråga sig om det ens är förstelärare man inför när något sådant begrepp inte existerar på riksnivå när det gäller förskolan. Förskollärare har redan tidigare kunnat få olika utvecklingsuppdrag som pedagogisk utvecklingsledare, matematikutvecklare, eller pedagogista. Men de titlarna har oftare beslutats om på förskolenivå, inte kommunivå, och det är oklart om de gett samma resultat i lönekuvertet. Skillnaden nu är att kommunerna tar ett mer övergripande ansvar för utvecklingsuppdragen och följer den nya reformen för skolan med cirka 5 000 kronor mer i lön.  

I Kalmar kommun började man redan ett år före regeringens beslut skissa på ett förslag med karriärtjänster i skola och förskola för att behålla skickliga pedagoger. När sedan förstelärare infördes på nationell nivå kopplade man ihop kommunens förslag om utvecklingstjänster med reformen. Man anställde då också två förskollärare som ”utvecklingslärare”.
– Vi tror arbetet med att utveckla metodiken i barngrupp gör mest verkan. Och vi ville behålla skickliga lärare så att de inte gör karriär i en annan bransch eller blir rektorer, säger Emad Soukiyh, administrativ chef på barn och ungdomsförvaltningen.
   Även i Kalmar är tjänsterna tidsbegränsade till tre år. Sedan ska projektet utvärderas. I övrigt är tjänsterna utformade på ett liknande sätt som i Hudiksvall med ett lönepåslag om 5000 kronor och 40 procent av arbetstiden förlagd till handledning. Fokus ligger på pedagogiskt ledarskap och förmedling av ny forskning.
– Det känns väldigt spännande, säger Lena Lavi, utvecklingslärare från Sjöängens förskola, som beskriver sin nya tjänst som ett hedersuppdrag.
   Efter en gedigen ansökningsprocess och fortbildning på Linnéuniversitetet har hon nu börjat sitt uppdrag med observationer på två förskolor som bett om handledning. Den andra utvecklingsläraren, Christina Nilsson från förskolan Trollet, fortbildar i sin tur kollegor i pedagogisk dokumentation. Lena Lavi upplever inte att det är någon stor skillnad på hennes jobb nu och tidigare, hon är samma pedagog som innan, fast hon är ute på andra förskolor två dagar i veckan.
– Men det är inspirerande att träffa kollegor och se hur de arbetar, att se olika pedagogiska miljöer.

Kär tjänst har många namn
Förstelärare, karriärtjänster eller lektorstjänster är ord som används i regeringens reform för att skapa utvecklingstjänster med högre lön för skickliga lärare och lektorer i grundskola och gymnasium. Regeringen har beslutat att utreda hur den delvis statligt finansierade reformen även skulle kunna omfatta förskolan. Syftet med förstelärarna är att utveckla skolan, behålla duktiga lärare och öka läraryrkets status.
Löneökningen ska vara i genomsnitt 5 000 kronor för tidigare anställda. Vid nyanställning ska löneökningen vara minst 5 000 kronor mer än medianlönen för samma lärarkategori. Lektorstjänster ska ge 10 000 kronor mer i månaden.
Tanken är att tjänsterna ska vara permanenta men kommunerna har i 9 fall av 10 valt att tidsbegränsa dem. En granskning av Lärarnas tidning har visat att kommunerna sällan betalar för vikarier för förstelärare i skolan. Det betyder att uppdraget ska utföras inom samma tidsram som den ordinarie tjänsten. Varannan grundskollärare är emot införandet av förstelärare i skolan enligt en undersökning av Lärarnas tidning.

Källa: Skolverket, Lärarnas tidning

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin