Läs senare

Fortsatt brist­ på behöriga

AktuelltNära var tredje som arbetar med barn i förskolan saknar utbildning. Problemet med obehörig personal ökar och är störst i de fristående förskolorna.

06 aug 2018
Andelen obehörig personal i kommunala respektive fristående förskolor, enligt statistik från Skolverket.

Behörigheten fortsätter att vara ett bekymmer bland de anställda i förskolan, visar ny statistik från Skolverket. Andelen som helt saknar utbildning för att arbeta med barn ökar och var förra året nästan 30 procent, en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med året innan.

Bakom siffrorna döljer sig stora variationer. Om andelen utan tillräcklig utbildning fördelas på kommunala respekt­ive fristående förskolor blir den 27 respektive 41 procent.

– Personalens utbildning och kompetens är det absolut viktigaste för att barnen ska få en lärorik och trygg förskolemiljö, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Av alla som arbetar i förskolan har 40 procent förskollärarexamen, vilket är en ökning med 1 procentenhet från föregående år. De regionala skillnaderna är stora och andelen förskollärare skiljer sig åt mellan olika kommungrupper. Högst andel har gruppen mindre stad/tätort med 49 procent, medan gruppen storstäder har lägst andel, 31 procent.

Borås är en av många kommuner där bemanningen av förskolorna är ett bekymmer, även om andelen förskollärare med examen – cirka 50 procent – står sig bra jämfört med riket i stort.

– De förskollärare vi har på tillsvidaretjänster är behöriga, men vi har också väldigt många obehöriga som går på olika tidsbegränsade förordnanden, säger Tommi Wärme, ordför­ande i Lärarförbundets avdelning i Borås.

Han är bekymrad över att obehöriga vikarier får samma ansvar som behöriga förskollärare.

– Det gör att barnskötare kan ha både mer utbildning, erfarenhet och kunskap men de underställs en obehörig.Hur säkerställer man då kvaliteten i förskolan?

För att öka andelen behöriga förskollärare behöver både lön och arbetsvillkor förbättras, anser Tommi Wärme.

– Arbetsvillkoren handlar både om arbetsbelastning och att man måste säkerställa den pedagogiska utvecklingstiden och se till att barngrupperna har rätt storlek och sammansättning.

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin