Läs senare

Fortsatt brist på förskollärare

Bristen på högskoleutbildade förskollärare förväntas fortsätta öka, enligt en analys från Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

20 maj 2015

År 2019 kommer det att behöva rekryteras 3800 förskollärare. Med nuvarande utbildnings- och rekryteringstakt innebär det att det kommer att saknas 1200 förskollärare samma år.
Lärarförbundet anser att det krävs höjda löner och minskad arbetsbelastning, bland annat genom minskade barngrupper, för att få bukt med förskollärarbristen.

Förskolans läsares önskelista för att locka fler till yrket och undvika att fler lämnar det är lång, visar en konversation på tidningens Facebooksida. Mindre barngrupper, höjd lön och minskad arbetsbelastning verkar de flesta värdesätta mest. Andra förslag är:

Lita på att nyutbildade förskollärare kan sitt jobb, låt barnskötare få plugga till förskollärare på distans och jobba deltid, fler karriärmöjligheter, tid till planering, dokumentation och reflektion. Andra önskemål är sex timmars arbetsdag, möjlighet att ibland ta tio minuters paus, arbetskläder, ingen karensdag och fria pedagogiska måltider. Några trycker på att förskollärarna ska ha befogenhet att avgöra lämplig gruppstorlek med tanke på vilka barn som finns i gruppen och större tillgång till resurser för barn i behov av särskilt stöd.

Så här skriver en läsare:

”Vi kan inte vara allt och inte överallt. Vi är inte: sjukvårdspersonal, vaktmästare, tekniker, telefonister, administratörer, psykologer, kontorister, självstyrande, klonade robotar /…/ Jag är förskollärare! Jag vill utföra min profession med barnen. Inte allt det andra.”

Ytterligare ett önskemål är: ”Mer tid till att bara vara, utan att hela tiden behöva dokumentera. Visst är det viktigt, men tänk att få lov att säga: i dag leker vi och har en rolig dag där syftet är att ha en rolig dag och inget mer.”


Fotnot: Läs fler kommentarer på facebook.com/forskolan

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin