Läs senare

Förvandlas, omvandlas och återanvändas!

12 apr 2015


Förskolorna i Eslöv har startat ett kreativt återanvändningscenter, en plats för kreativt lärande – Återvinsten. Detta är en plats där materialen kan ge ett kunskapande och ett lärande. Där barnen tillsammans kan testa sina teorier genom bygg- och konstruktionsprojekt.

Återvinsten gör att vi kan bidra till en ökad miljömedvetenhet och hållbar utveckling genom att ge materialen nytt liv. Här kan barnen med pedagoger utforska material samt ta med hem till förskolorna. Material som vi kanske inte har i den ordinarie förskoleverksamheten som till exempel olika typer av emballage, burkar, hönsnät, mosaik, tapeter, glasögon, ventilationsrör, plexiglas, snören, skruvar och muttrar. Vårt annorlunda material har vi fått av 30 olika företag i Eslöv. Som start och för att skapa ett sug efter att använda återvinningsmaterial bland personalen på våra förskolor, erbjuder vi dem workshops.

Idén till Återvinsten föddes genom att våra förskolor i Sallerupsområdet jobbar Reggio Emilia-inspirerat och i Italien har man en liknande verksamhet som heter ReMida. Re står för ”recycling” och Mida från Kung Midas i grekiska mytologin som förvandlade allt han rörde till guld. Och det anser vi verkligen kunna ge barnen genom Återvinsten!

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin