Läs senare

Förvirring i förrådet

Fråga + svarVem styr upp organisation och städning av uteförråd, undrar förskolläraren Lotta.

06 aug 2018
Foto: Pixabay

Fråga: Vem styr upp organisationen och städningen av uteförråd­et? Om jag blir ombedd att städa det, kan jag få en arbetstid avsatt till detta?

/Lotta

Svar: Det är alltid närm­aste chef som leder och fördelar arbetet. Alla i förväg kända arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden, så självklart ska det avsättas tid att städa förråd, både ute och inne. Men hur mycket tid bör anpassas till hur stort förrådet är och hur mycket material som finns där.

Huruvida det är förskollärarna som ska städa beror på vad förrådet används till. Är det ett förråd med pedagogisk utrustning och material ser jag det som en rimlig arbetsuppgift. Jag tycker dock att förrådsstädning bör hamna långt ner i prioriteringen om man har svårt att hinna med det undervisande förskollärar­uppdraget. Men att regelbundet vårda och hålla reda på pedagogisk utrustning och material är en del i det för- och efterarbete som gör att det pedagog­iska arbetet underlättas och förbättras.

Fråga

Tycker du att det är svårt med utvecklingssamtal?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin