Läs senare

Fotboll för jämställdheten

16 Mar 2010

Jag tycker det var intressant läsning om jämställdhet i förra numret av Förskolan. Jag jobbar delvis i en förskola och delvis på Svenska Fotbollsförbundet och vi har under hösten startat ett projekt som heter ”Fotboll i förskolan”. Det syftar framför-allt till att få tjejer att leka med boll men tanken bakom innebär mer än så. Vi vet efter iakttagelser i förskolor att tjejer i mindre utsträckning väljer att leka med boll vid den fria leken. Pedagogerna känner sig inte alltid bekväma med bollen som pedagogiskt redskap och därför blir det killarna som leker med bollarna. Det åter- speglas senare i skolan då tjejer generellt sett inte är lika framåt i bollspel som killar.
Vi ser projektet som ett bra sätt att hjälpa pedagogerna att använda sig av bollen. Man får in många olika delar som motorisk träning, etik och moral, vänta på sin tur, ha roligt tillsammans, pröva något nytt och personlig utveckling. Många av pedagog-erna märker att barn som tidigare haft en ”låg” status i gruppen växer och får ta mer plats. Det är precis de delar vi vill att tjejerna ska få chansen att utveckla. Om de lär sig att de har samma möjligheter och förutsättningar som killar tidigt kommer deras självförtroende att öka och de kommer ge resultat i skolan.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin