Ingår i temat
Böcker
Läs senare

Fram med faktaboken

BöckerAnna Backman forskar om naturvetenskap i boksamtal på förskolan. I samband med hennes forskning har hon kommit att reflektera över faktabokens ställning.

av Emilie Stendahl
04 dec 2017
04 dec 2017

Tycker du att faktaboken är bortglömd i förskolan?

– Ja, det tycker jag definitivt! Det finns inte så många naturvetenskapliga faktaböcker för barn under sex år och de som finns handlar ofta om djur. I undersökningar som PIRLS och PISA, ser man att äldre barn har problem med att läsa och ta till sig faktatexter. Dessa problem kan ju höra ihop med att barnen inte har fått erfarenheter med sig av att läsa fakta­texter. Barn behöver tillgång till fakta i bokform och få samtala om bokens innehåll.

Anna Backmans boktips:

Titta en nyckelpiga

En naturvetenskapligt korrekt pekbok om småkryp för de yngsta. Jenny Wik (Kabusa)

 

Io fiskar krabbor

Bilderbok för 4–8-åringar med faktarutor på varje uppslag. För den som vill veta mer om tångräkor och annat djurliv på svenska västkusten. Rebecca Landmér (Rebaland)

 

Filurer, dinosaurier och människor: En barnsaga om evolutionen

Pia Linghede (Idus förlag)

 

Blinka lilla supernova

En faktaberättelse om fysik och rymden. Helen Rundgren (Alfabeta)

Vilka andra reflektioner har du gjort?

– Tidigare forskning lyfter fram att olika bokgenres fyller olika behov: en fiktiv bok förmedlar fiktiv, estetisk kunskap, medan en faktabok förmedlar saklig, faktabaserad kunskap. Men när man tittar i många faktaböcker för de yngsta barnen är det inte saklighet och fakta som prioriteras högst, utan faktaböckerna innehåller ofta fiktion, skojigheter och ibland även felaktigheter. Ju yngre den tänkta läsaren är, desto vanligare tycks det vara att fakta blandas med fiktion.

Hur menar du?

– Ett exempel är boken Djuren i skogen av Sarah Sheppard. Där finns fakta om skogsmusen, och en bild på hur skogsmössen bor i hålor under jord. I en håla som föreställer mössens förskola finns teckningar på väggen och ett hamsterhjul för mössen att springa i. Utanför hålorna finns skyltar med bilder som varnar för ugglan och räven.

Är det problematiskt tycker du?

– Forskning om litteraturläsning visar att oerfarna läsare behöver ha med sig erfarenheter från verkligheten för att kunna tillägna sig ett fiktivt innehåll. Jag tänker att yngre barn oftast är oerfarna som läsare och har kanske inte samlat på sig erfarenheter för att kunna skilja på fakta och fiktion i barnböckerna. Det blir då förskollärarens roll att hjälpa barnen att sortera ut vad som är vad. Man kan till exempel resonera med barnen om vad de tror är på riktigt och vad som är på låtsas. Var källkritisk tillsammans med barnen när du läser! Som förskollärare behöver du då ha lite kunskap om bokens fenomen.

Alla artiklar i temat Böcker (6)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin