Läs senare

”Främsta tipset är nog artighetsprincipen”

ProfilenDen kollektiva leken är oerhört viktig, säger John Steinberg som har kommit med en ny bok om värdegrundsarbete.

06 mar 2019

Varför behövs din nya bok?

– För att värdegrundsarbetet ofta inte ger önskad effekt. Det blir för abstrakt, man använder ord barn inte förstår. I boken finns många konkreta exempel.

Är inte förskolan bra på just värdegrundsarbete?

– Jo, jag brukar säga att den är första och sista bastionen för värdegrundsskapande. Det finns sagor med särskilda budskap, det finns rutiner och personalen är ofta bra på att påminna om hur man gör. Risken är att både individualisering och kunskapsmålen kryper in i förskolan och samverkanssträvan trängs undan.

Profilen

Namn: John Steinberg

Ålder: 69 år.

Yrke: Författare, fil dr, pedagog, fortbildare

Aktuell: Med ett fortbildningsbibliotek med material för förskolan och boken Värdegrundsarbete i praktiken (Gothia Fortbildning)

Vad menar du med det?

– Det börjar handla mer om att hitta ”sin egen grej” i stället för att säga: ”tillsammans ska vi”. Jag tror det behövs mycket av gemensamma aktiviteter för att skapa vi-känsla och solidaritet i grunden. Den kollektiva lekens betydelse är oerhört viktig.

Om du skulle ge några tips till förskollärare utifrån din nya bok – vilka skulle det vara?

– Främsta tipset är nog artighetsprincipen: Möt föräldrar och barn varje dag med positiva ögon. Det är tufft att vara förskollärare i dag och det finns barn med många olika behov. Men de första tio sekunderna i hallen är de viktigaste på en dag.

– Jag kan också tipsa förskollärare om att ställa fler reflekterande frågor till barnen. Till exempel fråga: ”Hur gjorde du då? Hur tänkte du när du gjorde så? Vad är det bra för?” Detta för barnen ska få syn på sin egen lärprocess.

Du har ju skrivit över 50 böcker om bland annat utveckling av skola och förskola. Vilket budskap brinner du mest för?

– Mitt personliga driv handlar mycket om det kollegiala lärandet – att pedagoger ska prata pedagogik med varandra. Det är lättare att prata om appar och ventilationssystem, svårare att reflektera om sitt bemötande och sitt kroppsspråk. Till exempel ställa frågor som: ”Varför kommer du lättare överens med Kalle? Vad kan jag lära mig av dig?”

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin