Läs senare

Fridolin vill ha nya riktlinjer för gruppstorleken

Nytillträdda utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) säger att riktlinjerna för barngruppernas storlek i förskolan ska återinföras. Och planerna på att förskoleklassen ska bli obligatorisk står fast.

11 nov 2014

Skolverket kommer att få uppdraget att återinföra riktlinjer för gruppstorleken som avskaffades vid årsskiftet. Men om maxgränsen ska ligga på 15 barn som tidigare kan Gustav Fridolin inte svara på.
– Det ska vara ett konkret tal som faktiskt kan användas av kommunpolitikerna. Skolverkets uppdrag är att lyssna in skolforskningen och ge en rekommendation med den som grund. Utifrån det kommer vi också att titta på den fortsatta finansieringen av förskolan, säger han.

I regeringsförklaringen nämndes inget om en obligatorisk förskoleklass, men Gustav Fridolin säger att de planerna står fast.

– Från Miljöpartiets sida har vi inte haft några problem med att utöka antalet 6-åringar som går i förskoleklassen från 96 procent till 100 procent. Men vi har varit noga med att betona att förskoleklassen måste fortsätta vila på den pedagogik som var grunden när systemet byggdes upp. Det vore en väldigt dålig prioritering att säga åt duktiga förskollärare som är experter på små barns lärande att ni får inte längre jobba med sexåringar.

Så det handlar inte om en tioårig skola?

– Nej, inte på det sättet att alla 6-åringar ska få, som det uttrycktes, bänk och schema på samma sätt som en tioåring utan det ska vara en bra övergång mellan förskola eller annan småbarnsverksamhet och grundskola.

Andra löften i regeringsförklaringen är att vårdnadsbidraget tas bort och att barnkonventionen ska bli svensk lag.

Som utbildningsminister ansvarar Gustav Fridolin för förskolan, grundskolan och fritidshemmen. Aida Hadzialic (S) är gymnasie- och kunskapslyftsminister och Helene Hellmark Knutsson (S) är minister för högre utbildning och forskning.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin