Läs senare

Frihet på längden och tvären

21 maj 2012

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Så lyder inledningen av biskop Thomas frihetsvisa från första halvan av 1400-talet. Jag tänker förstås inte argumentera emot dessa kloka ord.

Men vad är frihet egentligen? Som med de flesta begrepp kan det betyda olika saker för olika människor och i olika sammanhang.

Ska man till exempel vara fri att klä sig som man vill i förskolan?

Nja, är svaret på den frågan enligt vår klädspecial som börjar på sidan 22 i detta nummer. Fast det verkar inte finnas särskilt många absoluta tabun. Det skulle möjligen vara kläder som är för utmanande, som väldigt korta kjolar eller shorts eller tröjor som visar magen. Helt klart spelar ändå många olika faktorer in när förskollärare väljer kläder för att gå till jobbet.

Hur fri får man vara i förhållande till styrdokument som skollag och läroplan? I waldorfförskolor finns inga datorer, och i de riktigt ”renläriga”, inte heller några böcker. Lever verksamheten ändå upp till läroplanen?

Inom montessoripedagogiken poängteras friheten för barnet att utvecklas i sin egen takt. Men det finns aktiviteter som är obligatoriska och barnen ska till exempel lära sig säga tack, varsågod och förlåt. De pedagogiska materialen lever kvar sedan en tid då samhället var ett annat än i dag – finns det frihet för pedagogerna att utveckla verksamheten? Bör det finnas?

I det här numret tittar vi närmare på dessa båda klassiska pedagogiker – waldorf och montessori – och finner såväl stora likheter som skillnader.

Apropå frihet, en gång till: Hur fri ska leken vara i förskolan? Även det en fråga som går att vrida och vända på, vilket också görs. Till exempel av Anna Olausson som skrivit en avhandling om att skapa förutsättningar för mångfald i förskolan. Hennes forskning visar att just den fria leken kan bli ett hinder. Hon menar att fri lek visserligen kan utveckla kreativitet och kamratskap men också inverka negativt på skapandet av mångfald. Detta eftersom den hierarki som finns i barngruppen rent av förstärks i den fria leken. Hennes slutsats blir att pedagogerna har en mycket viktig roll också då barnen ägnar sig åt fri lek. Läs mer på sidorna 18–19, i detta extra tjocka dubbelnummer.

Fria från arbetet blir många av oss snart i och med att semestern närmar sig. Jag vet att det fortfarande är snö i delar av landet när jag skriver detta, men sommaren är trots allt på ingång. Ta vara på värmen!


PS: Om du inte vill vara helt Förskolan-fri under sommaruppehållet kan du alltid söka upp oss på webben och på Facebook. På www.lararnasnyheter.se/forskolan finns alla artiklar
att hitta via sökrutan, samt mycket annan intressant läsning från Lärarförbundets alla tidningar. Och på Facebook (www.facebook.com/forskolan) hittar du information, tips, diskussioner, efterlysningar, med mera. Välkommen!

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin