Ingår i temat
Hem till gården
Läs senare

Gårdar på taket

Utegårdar flyttas upp från marknivå – framtidens lösning?

14 sep 2016

Foto: Emelie Asplund

”Takgården är jättefin med odlingslotter, spännande utsikt och möjlighet till vattenlek. Problemet är logistiken, vi måste ta en hiss och gå uppför en lång gallertrappa. Eftersom takgården är liten så går vi dit med mindre grupper.”

Pirjo Nieminen, förskollärare

 

Ett tiotal förskolor i Malmö har takgårdar och nyligen fick Göteborg sin första (se bild). På flera håll skissas det på liknande lösningar, till exempel i Borås, Uppsala och Stockholm.

 

2000 kvm2

är takgården på Spinneriets förskola i Malmö, fördelat på två etage. Förskolan, som invigdes i våras, delar hus med köpcentret Mobilia och har plats för 72 barn.

 I Danmark är takgårdar vanligare, men de får kritik i en nyligen gjord undersökning. Till exempel gör det sol- och vindutsatta läget att förskolor väljer bort sand som lekmaterial och att det är svårt att hålla liv i växtlighet. Pedagogerna känner också oro för att lämna barn ensamma, vilket gör att den fria leken drabbas.

 

BLÅ: Boverkets rekommendation för utomhusyta per barn

GUL: Utomhusytan per barn för en förskola som planeras på taket på ett sjuvåningshus i Liljeholmen, Stock­holm. 72 barn ska dela på 227 kvadratmeter.
 

 

 

 

 

 

 

Källor: Skånska dagbladet, Svt Nyheter Skåne, Tidningen Liljeholmen/Älvsjö, UNT, Tidskriften Stad, Vårt Göteborg, Göteborgs stad, Tidskriften Stadsbyggnad

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin