Läs senare

Glöm inte drama

11 feb 2012

Med Dramabok i min hand tänkte jag direkt utifrån titeln – äntligen!

Boken är skriven av författarna Kent Hägglund och Kirsten Fredin som båda är dramapedagoger, bland annat. Illustrationerna i boken är gjorda av Kerstin Blomqvist som är skådespelare.

Det är en omarbetad, mer aktuell, upplaga (den tredje) som nu kommit ut.

Boken ger förslag på olika dramaövningar, beskriver pedagogiska teorier som förklarar dramats funktion, tar upp teorier om lekens betydelse och dramats historia samt även om hur du kan träna dig att bli en bättre ledare. Slutligen presenteras olika boktips kring ämnet till den som vill ha ytterligare läsning. De som arbetar i förskola, skola och studenter på lärar- och dramautbildning är tänkta att läsa boken.

Drama har för mig länge legat i skymundan. Jag har inte erbjudits (eller sökt själv) vidare kompetensutveckling inom området för fokus har legat och ligger mer på språk, matematik, natur och teknik. Så boken var välkommen för att få inspiration och en påminnelse om denna viktiga del i vår undervisning i förskola och skola.

Jag fäste mig mest vid de 77 övningar som presenteras i boken och kände direkt inspiration att använda övningarna i undervisningen i förskolan – både med barn och vuxna. Det är roligt att övningar som passar för olika åldrar presenteras. Intressant är också att författarna knyter an till kunskap i kapitlet ”Vad menas med kunskap?” För det är så jag känner; ju fler möjligheter till inlärning vi påvisar desto större möjligheter till kunskap och lust att lära erbjuder vi barn, elever och vuxna.

Det är en lättläst bok med tydliga förklaringar till övningarna som presenteras samt bra med historik och teorier för att få bakgrund och inblick. Det är lätt att hitta i boken som har tydliga rubriker och indelningar. Tyvärr har ordet ”daghem” kommit med vid ett par tillfällen vilket det inte borde i denna aktualiserade upplaga.

Boken väckte tankar och reflektioner kring mitt ledarskap. Jag bär med mig dramats betydelse som krydda till barnens lek och min egen leklust. Jag kommer att använda boken som uppslag till övningar och jag kommer att använda och ha nytta av litteraturtipsen.

Dramabok
Kent Hägglund
Kirsten Fredin
Liber

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin