Läs senare

Gratis böcker ska locka fler att läsa

AktuelltBöcker för 50 miljoner kronor är på väg ut till landets förskolor. Intresset är skyhögt för Kulturrådets satsning på att väcka barnens läslust och sporra förskolorna att samarbeta mer med biblioteken.

13 maj 2019
Kulturrådets satsning ger alla barn en chans att få en naturlig och stark relation till böcker.
Foto: Pixabay

Veckan före påsk landade en stor trave böcker i Kungsgårdens förskola, en halvmil väster om Sandviken.

– Här läser vi alltid för barnen efter maten. Då finns ett lugn och då vet vi att alla får chansen att känna sig vana vid böckerna, säger förskolläraren Susanne Persson.

Hon är en av de drivande i förskolans arbete med läsning och var med och valde titlar från Kulturrådets lista med 120 faktaböcker, bilderböcker och kapitelböcker. Urvalet och fördelningen på olika genrer var gjord för att passa barn i olika åldrar och barn med olika språk.

Efter maten läser vi alltid för barnen. Då infinner sig det perfekta lugnet.

– Vi tänkte framför allt på jämställhet, normer och värden. Och så valde vi några av de mer kända författarna, då vet man ju att böckerna är bra, säger Susanne Persson.

Det var i förra årets vårbudget som den dåvarande regeringen anslog 50 miljoner för att förskolor skulle kunna köpa in litteratur och väcka intresse för läsning, både under dagen i förskolan och hemma.

På grund av det stora intresset och den mängd böcker som beställts – totalt omkring en halv miljon – måste många titlar tryckas upp på nytt.

Läsfrämjande i förskolan

Många förskolor har redan fått sina böcker i Kulturrådets satsning. Leveran­tören Läromedia tog emot beställningar fram till den 15 april i år. När tiden gick ut hade drygt 8700 kommunala och fristående förskolor gjort sina beställningar till ett sammanlagt värde av 43,6 miljoner kronor. Därutöver hade cirka 1000 förskolor börjat beställa böcker, men var ännu inte klara.

Om kommunerna fördelat pengarna rakt av till alla förskolor hade var och en fått cirka 4500 kronor att handla böcker för. Men det är tillåtet att ge mer pengar till stora förskolor och mindre till små.

Många förskolor samarbetar tätt med bibliotek.

– Vi vet att vissa förskolor jobbar väldigt aktivt med böcker och till och med har en litteraturprofil. Andra är inte alls lika aktiva, säger Zoi Santikos, projektledare på Kulturrådet.

I det uppdrag Kulturrådet fick förra våren ingår även att främja samverkan mellan folk­biblioteken och förskolan. Rådet har bland annat tagit fram en handledning tillsammans med Skolverket.

Kungsgårdens förskola har sedan flera år ett bra samarbete med två olika bibliotek, det ena i Sandviken, det andra i Åshammar.

– Vi lånar boklådor. De kommer hit och byter ut böckerna ungefär en gång varannan månad, säger Susanne Persson.

Stödet är särskilt värdefullt då Kungsgården har långt till närmsta bibliotek och det kan vara svårt att ta sig dit med barnen. Det geografiska läget bidrog också till att förskolan var den första att ingå i en regional satsning på så kallade kapprumsbibliotek.

Meningen är att föräldrarna ska plocka åt sig en bok när de lämnar eller hämtar sitt barn, och sedan läsa högt där hemma. Kapprumsbiblioteket invigdes med bubbelvatten, salta pinnar och tal av kommunens bibliotekschef. Barnen var också med.

– Jag tror att den högtidliga invigningen bidrog till att barnen visar respekt för böckerna och är rädda om dem. Än så länge har ingen bok gått sönder, säger Susanne Persson.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin